ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Χρηματοδότηση θέσεων εργασίας για επιχειρήσεις μέσω των ωφελουμένων του προγράμματος ΤΟΠΣΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», σε  συνεργασία  με τον συντονιστή εταίρο  "YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε." και τους συμπράττοντες εταίρους Εμπορικό, Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ, Δήμος Σπετσών, Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας, Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος  Ύδρας, Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Εταιρία Έρευνας & Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρία, Δήμος Αίγινας,   στο  πλαίσιο  της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,

καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις όπως συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου της, ο οποίος συνίσταται στην εργασιακή απορρόφηση, με καθεστώς τετράμηνης πλήρους απασχόλησης, των 78 ωφελουμένων της πράξης σε κλάδους εστίασης , τουρισμού και πωλήσεων.

 

Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις  και ποσό επιχορήγησης

 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

 

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης ).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το ΒΕΠ:  κα Ε. Γκλεζάκου 

                                                     τηλ : 210 4174 765

                                                     mail :  press@bep.gr

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter