Ανοικτός διαγωνισμός από το Π.Ν. για την εκτέλεση εργασιών Δεξαμενισμού ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ , προϋπολογιζόμενου κόστους 443.000,00€

Ανακοινώνεται ότι την 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την Εκτέλεση Εργασιών Δεξαμενισμού ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου ισχύος ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενου κόστους 443.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, φόρων κλπ, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού, στη Διεύθυνση , Παπαρρηγοπούλου 2 Αθήνα τηλ. 210 3368630.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, οδό Παπαρρηγοπούλου 2 Αθήνα, τηλ. 210 3368630-210 3234463, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός Προκήρυξης: ΓΕΝ/Ε2-Ι 13/2019 (Φ.601.2/69/285255/Σ. 1792/10 Ιουν 2019/ΓΕΝ/Ε2-Ι)

Ιστοσελίδα : www. hellenicnavy.gr"
Πληροφορίες: Πλωτάρχης (Μ) Δ. Λιάκουρης Π.Ν. - ΓΕΝ/Δ2-Ι

Τηλ./Tel. : +302106557236 - +302106551635

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter