Απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας

Απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας

   Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κοινοποιούν απόφαση, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από ΕΦΚ η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

    Συγκεκριμένα, δικαιούχοι απαλλαγής από τον ΕφΚ είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είτε απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, είτε παράγεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί), στο πλαίσιο της παραγωγικής τους διαδικασίας, για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική ή μεταλλουργική κατεργασία, ενώ αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων, στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η ανωτέρω κατεργασία.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών , ΑΔΑ: 67Κ9Η-ΜΧ1 ή να επικοινωνήσουν στο τηλ.  210 6987 423 (αρμόδια κα Α. Μουζακίτη).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter