Απαραίτητο δικαιολογητικό το πιστοποιητικό από ΕΦΕΤ για έκδοση άδειας λειτουργίας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σας ενημερώνει:

Σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία σας γνωρίζουμε  ότι είναι απαραίτητο να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων όλοι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά, για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών ορθής υγιεινής πρακτικής.

   Από τα ανωτέρω προκύπτουν υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες των επιχειρηματιών σε περιπτώσεις που κατά τους ελέγχους του ΕΦΕΤ, διαπιστωθεί πως δεν τηρούν τους ειδικούς φακέλους αρχείου, με τα πιστοποιητικά των εργαζομένων και των ιδίων.

    Τονίζεται ότι ο πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε σεμινάρια του ΕΦΕΤ, αποτελεί  απαραίτητο δικαιολογητικό και θα ζητείται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε οποιαδήποτε αδειοδότηση αιτηθεί ο επιχειρηματίας και ειδικά στην έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter