Από 01/01/2017ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΦΚΑ

Από 01/01/2017ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΦΚΑ

 Στόχος, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων καιη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς η ενοποίηση των μητρώων, εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)φορέων, έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016στον ΕΦΚΑεντάσσονται αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης καιτο νέο υπερταμείο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όλοι οι ασφαλισμένοι  θα καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ τις εισφορές τους είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ θα λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.

Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους, μισθωτούς και μη μισθωτούς,στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για όλα τα επαγγέλματα. 

Επίσης δημιουργείται ο online προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από όλα τα πρώην ταμεία και με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι πληρωμές των εισφορών  θα γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ (Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης) σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, η αίτηση συνταξιοδότησης θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά για όλους τους ασφαλισμένους μέσω ενιαίας ηλεκτρονικής φόρμας -διαθέσιμη στο www.efka.gov.gr και  ο αιτών θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης.Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, θα μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ για να εξυπηρετηθεί.

Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων θα συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σύντομα ξεκινά τη λειτουργία του και το ειδικό callcenter του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απασχολούν.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter