ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10-03-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10-03-2014

-Από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός γοα την παροχή φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 211 8886824.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Α. ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός για την εκποίηση ανταλλακτικών που είχε προγραμματισθεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2014 θα διενεργηθεί στις 20 Μαίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 013.

-Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Α. ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συγκροτημάτων πλωτήρων για super puma προϋπολογισμού 290.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 013- 210 8705 015.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter