ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 02-04-2013

      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ  (02/04/2013)

    -Από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης ηλεκτρομηχανών WARTSILA, προϋπολογισμού 26.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 588.

    -Το Τοπικό Υποκ/μα Πλατ. Συντάγματος ΙΚΑ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 56.628 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του έργου καθαρισμού του Υποκαταστήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 3676 553-554 (αρμόδια κα Παν. Μαγγανά).

      -Το Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συντάξεων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των κτιρίων του Ιδρύματος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για σύμβαση χρονικού διαστήματος  δώδεκα μηνών, προϋπολογισμού 121.271,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/04/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 3478 430 (αρμόδιος κος Ιωάννης Διώτης).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter