ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (EXS)

              ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (EXS)

 Από την Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γ.Γ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου από τα Τελωνεία Εξόδου της χώρας μας, επισημαίνεται:

-Τα εμπορεύματα (ανεξαρτήτως τελωνειακού χαρακτήρα αυτών) τα οποία εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχονται για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και βασίζονται σε στοιχεία που υποβάλλουν οι μεταφορείς σε τελωνείο Εξόδου, με τη Συνοπτική διασάφηση Εξόδου ή τις Τελωνειακές διασαφήσεις/δηλώσεις, κάνοντας χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ICISnet.

-Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου μπορεί να υποβάλλεται εκτός από τον μεταφορέα/διαχειριστή του τελικού μέσου μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας είτε από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του είτε από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που έλαβε τη συγκατάθεση του μεταφορέα.

-Όταν η Έξοδος πρόκειται να πραγματοποιηθεί θαλασσίως ή αεροπορικώς οι υπόχρεοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ICISnet με την άφιξη των εμπορευμάτων στους λιμένες ή αερολιμένες εξόδου και το μήνυμα IE 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου».

-Όταν η έξοδος πρόκειται να πραγματοποιηθεί οδικώς από σημείο εξόδου οι υπόχρεοι υποβάλλουν προαιρετικά το ανωτέρω μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή και όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλλει το μήνυμα ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου από το σύστημα με βάση το MRN αυτής, που υποχρεούται να γνωστοποιήσει ο μεταφορέας στο τελωνείο.

   Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6987 455 (κα Δ. Τσετσέκου)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter