Διαβίβαση Απόφασης Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 20190618_ΨΗΦ.ΑΛΜΑ_ΑΠΟΦ.ΒΑΘΜΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΑΠΟΡΡ ΙΨΕΙΣ.pdf (713.93 KB)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter