Διαβίβαση Απόφασης Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ

 20190619_ΨΗΦ.ΑΛΜΑ_4η ΑΠΟΦ.ΒΑΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤ.ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ_ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.pdf (757.80 KB)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter