Διαβούλευση της Ε.Ε. για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα

Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα

  Από την Γενική Δ/νση Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνεται ότι η Ε.Ε., στην προσπάθειά της να επεκτείνει τα οφέλη της προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων που ήδη παρέχονται στα γεωργικά προϊόντα και στα μη γεωργικά προϊόντα δημοσιοποίησε σχετική Πράσινη Βίβλο και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 28 Οκτωβρίου 2014.

  Σημειώνεται ότι η Γεωγραφική Ένδειξη προσδιορίζει προϊόντα από μία χώρα, περιοχή ή τοποθεσία και των οποίων η συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό οφείλεται στη γεωγραφική τους προέλευση (π.χ. κρύσταλλα Βοημίας, γούνες Καστοριάς). Ενδεικτικά ως μη γεωργικά προϊόντα αναφέρονται: μάρμαρο, υαλικά-πορσελάνες, είδη μαχαιροποιίας, χαλιά, είδη ένδυσης, υποδήματα, μουσικά όργανα, κλπ.).

  Η πρωτοβουλία της Ε.Ε. στηρίζεται στο γεγονός ότι πλήθος αυθεντικών, μη αγροτικών προϊόντων βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, ως απόρροια της πολιτιστικής κληρονομιάς μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής παραγωγής. Μέχρι σήμερα τα προϊόντα αυτά δεν τυγχάνουν ομοιόμορφης προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης σε επίπεδο Ε.Ε., παρ’ ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνέβαλλε αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των τοπικών κοινωνιών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  Εκτιμώντας ότι η συμβολή όλων θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη καλεί για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση, αποστέλλοντας τις  απαντήσεις σε τιθέμενα ερωτήματα στη διεύθυνση MARKT-CONSULTATION-GIs@ec.europa.eu.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter