Διαγωνισμοί για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού από το 424 ΓΣΝ

Κατεβάστε τις διακηρύξεις συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού:

- ΑΔΑ.ΩΨΟ86-ΞΑΒ ΑΔ_113.pdf (υπ΄ αριθµ. 113/2017)
- ΑΔΑ.Ω6Ξ36-ΕΘ6 ΑΔ.114.pdf (υπ΄ αριθµ. 114/2017)
- ΑΔΑ.7ΦΖ16-0ΗΙ   ΑΔ.115_17.pdf (υπ΄ αριθµ. 115/2017)
- ΑΔΑ_60Τ96-74Ι _ΑΔ 108-17.pdf (υπ΄ αριθµ. 108/2017)
ΑΔΑ.6Θ2Ω6-ΘΤ3 ΑΔ 109_17.pdf (υπ΄ αριθµ. 109/2017)
ΑΔΑ.70ΝΜ6-ΗΦΑ ΑΔ.110_17.pdf (υπ΄ αριθµ. 110/2017)
ΑΔΑ.ΩΔΠΣ6-69Ξ ΑΔ.111_17.pdf (υπ΄ αριθµ. 111/2017)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter