Διαδικτυακή εφαρμογή μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας

 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ). O Μηχανισμός αποτελεί ένα συλλογικό έργο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την επιστημονική ευθύνη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και τη συμμετοχή δημόσιων οργανισμών και φορέων καθώς και των κοινωνικών εταίρων.

Στόχος του Μηχανισμού είναι η συγκέντρωση, ανάλυση και οπτικοποίηση στατιστικών στοιχείων από εθνικές βάσεις δεδομένων και η εκπόνηση ερευνών πεδίου και μελετών για την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες ανά κλάδο, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Ο ιστότοπος δημοσιοποιεί τα τακτικά αποτελέσματα του Μηχανισμού με εξειδικευμένες καταχωρήσεις για τους Πολίτες, τους Κοινωνικούς Φορείς και τους Σχεδιαστές Πολιτικής - Ερευνητές, τις μελέτες που εκπονεί για τη μελλοντική προσφορά και ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού και τη διακλαδική δυναμική της απασχόλησης, καθώς και τρέχοντα δεδομένα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Σας καλούμε επίσης να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ), διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://lmd.eiead.gr/.

Τα στοιχεία συλλέγονται για λογαριασμό του CEDEFOP, (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση των συστημάτων διάγνωσης και σύζευξης δεξιοτήτων στην ΕΕ / Ελλάδα» που υλοποιεί από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του εθνικού συστήματος της διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας και σύζευξής τους με τις δεξιότητες του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση καλύτερων πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας, και προώθησης της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστoσελίδα του CEDEFOP.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ανώνυμα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.economix-umfrage.de/index.php/888582

 Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από το ερωτηματολόγιο είναι απολύτως εμπιστευτικές, σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Το CEDEFOP εγγυάται την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας και των στοιχείων του οργανισμού σας.

Οι ανώνυμες απαντήσεις σας θα συλλεχθούν από την εταιρεία Economix, η οποία υποστηρίζει το CEDEFOP στη διεξαγωγή και στην ανάλυση των στοιχείων της έρευνας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για τη συγγραφή μιας έκθεσης του CEDEFOP που θα επικεντρώνεται σε συστάσεις βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του 2019 και θα παρουσιάσει μόνο συγκεντρωτικά και ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από την υπάρχουσα διαδικτυακή έρευνα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας θα διατηρηθούν από το CEDEFOP μετά τη δημοσίευση της σχετικής έκθεσης μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και θα διαγραφούν πλήρως εφόσον εξαντληθούν τα περιθώρια περαιτέρω ανάλυσης της βάσης δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους εμπειρογνώμονες του CEDEFOP, κ. Κωνσταντίνο Πουλιάκα (Konstantinos.Pouliakas@cedefop.europa.eu) και κα Στελίνα Χατζηχρήστου (Stelina.CHATZICHRISTOU@cedefop.europa.eu).

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter