ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

      ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

    Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία, στα πλαίσια της αναβάθμισης του ρόλου της ως προς τη δημιουργία ασφαλών διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, με γνώμονα τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, προέβη στη σύνταξη ενημερωτικής παρουσίασης για την προώθηση του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ο οποίος καθιερώνεται σε όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο του κύρους του, όσο και της χρησιμότητάς του.

   Σε ένα περιβάλλον με αυξημένους ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευμάτων και την προστασία των πολιτών, το πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα προσφέρει στους πιστοποιημένους/αξιόπιστους οικονομικούς φορείς σημαντικά οφέλη ως προς τους τελωνειακούς ελέγχους κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων τους από και προς τρίτες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουν τους σημαντικά μειωμένους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους εγγράφων, την προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των τελωνειακών ελέγχων, την ευκολότερη ή και άμεση απόκτηση αδειών απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών, τις μειωμένες εγγυήσεις σε ορισμένες τελωνειακές διαδικασίες, αλλά και μια σειρά έμμεσων πλεονεκτημάτων.

    Κατόπιν τούτου και για την πληρέστερη πληροφόρηση του εμπορικού κόσμου για τον σημαντικό αυτό θεσμό, εκτιμώντας ότι, η απόκτηση του πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, θα τους προσδώσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων οικονομικών φορέων σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με συνεπαγόμενα οφέλη τόσο για τους ίδιους, όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι μπορούν  να απευθύνονται για πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλ. 210 69987 444 (Τμήμα Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και απαγορεύσεων και περιορισμών, του Υπουργείου Οικονομικών)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter