ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ : ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΒ τ. 209

Σας ενημερώνουμε ότι στο δικτυακό τόπο του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr πεδίο “Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων/ Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών”) έχει αναρτηθεί (με αριθμό σχεδίου 2009) σχέδιο για την προδιαγραφή με θέμα "ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΥΒ τ. 209", η οποία διαβιβάζεται συνημμένα.

Η συμμετοχή σας στην διαδικασία του τεχνικού διαλόγου μέσω της εν λόγω εφαρμογής του ανωτέρω δικτυακού τόπου, θα ήταν επιθυμητή (και είναι δυνατή έπειτα από εγγραφή σας στην δικτυακή εφαρμογή). Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα να διαβιβάσετε την τεχνική σας άποψη (τυχόν προτάσεις τροποποίησης / σχόλιά σας) μέχρι πέρατος του τεχνικού διαλόγου (4 Ιουν 2018) προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της προδιαγραφής, για χρήση αυτής σε επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σε ένα Υ/Β τ. 209.

Οδηγίες χρήσης και όροι για τη δικτυακή εφαρμογή και τη διαδικασία του τεχνικού διαλόγου σας διαβιβάζονται με τα συνημμένα αρχεία. Για διευκρινήσεις / επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλ. 2106551635, 2106557236.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΕΔ-ΠΕΔ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΔ-Β- _ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑ ΣΜΑΤΩΝ ΥΒ τ. 209

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter