ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΒΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΒΕΠ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ.

 Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων αποτελεί φλέγον και ακραίας επικαιρότητας ζήτημα των ημερών. Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος

4093/2012 που δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2012 , ήρθε να επιδεινώσει τις ήδη προηγηθείσες αλλαγές τόσο ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης.

 Μεγάλοι θιγμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 και εξής. Τίθεται το 67 έτος ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι απο 5-7 έτη ασφάλισης κατα περίπτωση.

 Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στo πλαίσιo της γενικότερης δράσης του και μέσω της συνεργασίας με τον συνεργαζόμενο δικηγόρο επι εργασιακών-συνταξιοδοτικών θεμάτων  κ. Στάθη Χριστοδουλέλλη, παρέχει στα μέλη του άμεση και έγκυρη πληροφόρηση κάθε Τετάρτη 13:00-15:00 στον χώρο του Επιμελητηρίου.

  Οι απαντήσεις επι των ερωτημάτων αφορούν τόσο τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προσμέτρηση τυχόν αναγνωρίσιμου ή εξαγοράσιμου πλασματικού χρόνου, όσο και κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμφερότερη έξοδο στη σύνταξη.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter