ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

     Με την από 12/03/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και μπορεί, με απόφαση του Αντ/ρχη Πειραιά , να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο και εδρεύει στην Ακτή Ποσειδώνος 14-16.

    Μέλη της Επιτροπής είναι οι κ.κ.:

-Γιώργος Σταματογιάννης, Πρόεδρος ΔΣΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αναγνώστου, μέλος του ΔΣΠ

-Γεώργιο Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ως τακτικό, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βιτσάρα, συμβολαιογράφο

-Ανδριανό Μιχάλαρο, Πρόεδρο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ως τακτικό, με αναπληρωτή την συμβολαιογράφο Πειραιά, Ευσταθία Γιαννοπούλου.

   Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η κα Ελισάβετ Κιουπεντζή, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά, με αναπληρώτρια την κα Παναγιώτα Αγαπητού, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων της ιδίας Δ/νσης.

    Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στα όρια της Π.Ε. Πειραιά.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter