ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ

              ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ  Δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ

    Ολοκληρώθηκε η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και των συνεργαζόμενων τραπεζών, όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

    Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και τα δάνεια θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δεδομένου ότι το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

    Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα  κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-12 χρόνια και περίοδο χάριτος απ0ό 6 μήνες έως 2 χρόνια, ανάλογα με τον χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

    Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ www.etean.gr καθώς και στις συνεργαζόμενες τράπεζες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, EFG EUROBANK SA, ALPHA BANK, PROBANK A.E., ATTIKA BANK, Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Νέα Proton Bank, Συνεταιριστικές Τράπεζες Χανίων, Θεσσαλίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Καρδίτσας και Παγκρήτια.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter