Εκπαιδευτική αποστολή στην Ιαπωνία για εταιρείες μεταποίησης

 

Πρεσβεία της Ελλάδος

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Τόκυο

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ
6 Φεβρουαρίου 2018

Α.Π.Φ. 310/26

 

 

Προς:   Επιχειρηματικούς Συνδέσμους και Επιμελητήρια (μέσω ημών)

Κοιν.:   ΥΠΕΞ (μέσω Κ/Τ)

-     Δ.Γ. κ. ΑΝΥΠΕΞ

-       Γραφείο κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ.

-       Γραφείο κ. Β’ Γενικού Διευθυντού

-       Β4, Β8 Διευθύνσεις

Ε.Δ.:    Υπ’ όψιν κ. Πρέσβεως (μέσω ημών)

 

 

 

 

Θέμα:       Εκπαιδευτική αποστολή στην Ιαπωνία για εταιρείες μεταποίησης

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ – Ιαπωνίας διοργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιαπωνία κατά το διάστημα 25-29 Ιουνίου 2018 με στόχο να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις ιαπωνικές βέλτιστες πρακτικές στην μεταποίηση και στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Το σεμινάριο και η επίσκεψη απευθύνονται σε στελέχη μεταποιητικών εταιρειών των κρατών – μελών της Ε.Ε. με γνώση των αρχών του “world class manufacturing” και τεχνικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Μαρτίου 2018. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί την συμμετοχή με το ποσό των €600.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing (κα Diane Lula, Email: d.lula@eu-japan.eu, Τηλ. +32 2 282 0040 ).

 

                                                                        Ο Προϊστάμενος

                                                                                    

 

                                                                    Διονύσης Πρωτοπαπάς

                                                                      Σύμβουλος Α’ Ο.Ε.Υ.

 


 

How to improve productivity and reduce costs in manufacturing! 
European Commission-funded programme in Japan - Call for applications
In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology.
You are an EU manager; you work in a manufacturing company. 
Participate in the 5-day "World Class Manufacturing" training mission in Japan!

 

The programme provides: 
· In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology 
· Lectures, seminars and panel discussions, presented by experts from Japanese industry
· Company and factory floor (Gemba) visits
· Preparation and post-visit reviews

Training dates in Japan: 
25 - 29 June 2018 - Application deadline: Thursday, 22 March 2018

 

Target: EU managers working in manufacturing companies and with knowledge of WCM and an engineering background.


Special support for SMEs: No tuition fee and the European Commission grants 600 EUR to participants from SMEs.

 

More information: 
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing
Contact: Diane LULA: d.lula@eu-japan.eu - Tel:+32 2 282 0040

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter