Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 23/3/2018

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 23/3/2018Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 23/3/2018 
Νέα και Ενδιαφέροντα 
2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»


2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»


Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων - Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση "Νεοφυής επιχειρηματικότητα"


Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ για τη Δράση "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" ως και τις 29.3.2018


Προγραμματισμός Εκδηλώσεων ΕΠΑνΕΚ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter