Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC)

Ενωσιακός  Τελωνειακός Κώδικας (UCC)

 Από το Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/Γενική Διεύθυνση Τελωνείων  ενημερώνουν ότι τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Μαίου 2016 ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας  και παύει η ισχύς του Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του. Παράλληλα κοινοποιούν δέσμη των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν τον Κανονισμό και θα εφαρμόζονται από την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους προβλέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών διασαφήσεων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά μέχρι το 2020, η ανάγνωση του Εκτελεστικού και του κατ’  εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής θα πραγματοποιείται σε άμεση συσχέτιση με τις αντίστοιχες μεταβατ5ικές διατάξεις του Καν. 341/2016.

 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και δειυκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 6987 434, -454.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: 7Θ8ΗΗ-ΧΒΔ.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter