Επιδοτούμενα δάνεια για πληροφορική και τηλεπικοινωνίες από το JEREMIE ICT

    Επιδοτούμενα δάνεια για πληροφορική και τηλεπικοινωνίες από το JEREMIE ICT

     Επιδοτούμενα δάνεια από 25.000 έως και 500.000 ευρώ μπορούν να ζητήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κάνοντας χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (JEREMIE ICT).

    Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 50% θα είναι άτοκο και παρέχεται από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013.

   Το JEREMIE ICT απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και κάθε νομική μορφή και θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα παραμείνουν.  Ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή δημιουργίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αναπτυξιακών αναγκών, εξαιρουμένων εργασιακού κόστους, ενοικίου και λοιπών λειτουργικών αναγκών.

    Τα δάνεια χορηγούνται από τις Τράπεζες Alpha Bank, Emporiki Bank και Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, με κριτήρια τραπεζικά. Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου με βάση την αξιολόγηση της Τράπεζας.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αναφερόμενες τράπεζες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter