Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών

     «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»  

     Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ως 29 ετών».

    Σκοπόςτου προγράμματος είναι η διεύρυνση ευκαιριών  για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής  κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

 Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες)
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών για 5 μήνες
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που προβαίνει στην πρόσληψη ωφελουμένων αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής πρόσκλησης.

Ωφελούμενοι:

35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών

 • 15.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι  έχουν

ολοκληρώσει τις σπουδές τους (το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα)     

 • 20.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

 

Το πρόγραμμα παρέχει:

 Για την επιχείρηση:      

 • Δυνατότητα 5μηνης πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση
 • Δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης καταρτιζομένων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.               

       Για τον άνεργο:

 • Επίδομα 2.700€  για αποφοίτους ΑΕΙ– ΤΕΙ
 • Επίδομα 2.400€ για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για 5 μήνες.
 • Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις  

        Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 15 Απριλίου 2013 έως τις 22 Μαίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες: www.ypakp.gr, www.epanad.gov.gr, www.eye-ekt.gr, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής σελίδας του προγράμματος που είναι: www.voucher.gov.gr.

     Επίσης, για πληροφορίες και άμεση πληροφόρηση μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 800 11 44444.

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter