Εταίροι του έργου

Εταίροι του έργου 


Συντονιστής φορέας της Α.Σ. :ΒΙΠΑΣ ΑΕ - Σχιστού Περάματος

Εταίροι - Μέλη της Α.Σ.:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ « ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» -

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 464077

Aνακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής  των ωφελουμένων για τη συμμετοχή στην Πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ 464077

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες με τους ωφελούμενους και τους επιλαχόντες

Λόγω των ειδικών κανόνων δημοσιότητας της δράσης , οι παρακάτω πίνακες των αποτελεσμάτων αναφέρουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν ατομικά σχετικά με την έναρξη υλοποίησης της δράσης Συμβουλευτικής  Υποδοχής-Επαγγελματική Συμβουλευτική

 


 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.),

σας προσκαλεί

στην Ημερίδα που θα διοργανωθεί στα πλαίσια της Πράξης

«Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά»

 

Θέμα: Παρουσίαση προγράμματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 15/04/2014 στις 15:00μ.μ. στο κτίριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Καραϊσκου 111, 185 32 Πειραιάς, 3ος όροφος (Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου)

Τηλ: 210-4110443, 210-4174765

Για περισσότερες πληροφορίες www.keaep.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


 

 

ΑΦΙΣΑ - 4 ΣΕΛΙΔΟ της πράξης - Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

 

    

 


 

 

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

 

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 16/4/2014

...διαβάστε την πρόσκληση

 


 

 

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

 

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 10/4/2014

...διαβάστε την πρόσκληση

 


 

 

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

 

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 31/3/2014

...διαβάστε την πρόσκληση

 


 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

 

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 18/3/2014

...διαβάστε την πρόσκληση

 


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

 

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter