Εφοδιασμός πλοίων σε λιμάνια της Ε.Ε. με απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης

Εφοδιασμός πλοίων σε λιμάνια της Ε.Ε. με απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης

    Από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, με αφορμή ερώτημα του Τελωνείου «Ελ. Βενιζέλος» σχετικά με την αποστολή εμπορευμάτων ως εφόδια πλοίων που ελλιμενίζονται σε λιμάνια άλλων κρατών μελών, με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής και συγκεκριμένα, όταν τα εξαγόμενα αυτά εμπορεύματα περιλαμβάνονται στο δηλωτικό της αεροπορικής εταιρείας, με την ένδειξη  «Χ», εκφορτώνονται στο αεροδρόμιο άλλου κράτους μέλους, με προορισμό τον εφοδιασμό τους σε πλοίο ελλιμενισμένο σε λιμένα του ιδίου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις ισχύουσες διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι οι διατυπώσεις εξαγωγής που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2, του Κανονισμού 2454/93, χρησιμοποιούνται και όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται με απαλλαγή από τους φόρους ως εφόδια πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου

-Σύμφωνα με την σχετική απόφαση η αποστολή εφοδίων σε πλοία και αεροσκάφη που σταθμεύουν σε λιμένες ή αερολιμένες άλλων κρατών μελών είναι πράξη εφοδιασμού και για την παράδοσή τους εφαρμόζονται οι διατυπώσεις της εξαγωγής

-Τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο

-Τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν ότι στην περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε αεροσκάφος ή πλοίο με απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης ΙΙ, Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου, όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε αεροσκάφος ή πλοίο με απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης.

     Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν την ΑΔΑ: 7ΤΤΦΗ-ΘΓΟ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών  ή να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210 6987 502, 210 6987455, -465 και -469 (αρμόδιοι κ.κ. Ε. Μυλωνά, Δ. Τσετσέκου, Σ. Γαυγιωτάκη και Δ. Ζορμπάνος)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter