Εως 24 δόσεις εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο

Εως 24 δόσεις εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο

 Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις έχουν οι φορολογούμενοι που είτε δεν κατάφεραν να υπαχθούν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια ή έχουν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν, άπαξ, μέχρι 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, κατά περίπτωση, ενώ για τις μεγαλύτερες οφειλές, απαιτείται, ανάλογα με το ύψος των οφειλών, προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου που να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Για τις πολύ μεγάλες οφειλές απαιτείται και παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση αυτών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ρύθμισης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Θεοχάρη:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση.

Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων (έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών).

Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης και:

α. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

β. Μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

Διευκρινίζεται ότι από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται τα χρέη πτωχών οφειλετών.

2. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχουν αθωωθεί.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε ρύθμιση και η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από 01.07.2013 έως και την 25.07.2013. Μετά η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

4. Εφόσον ο φορολογούμενος δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.

5. Η πληρωμή των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες, το Τ.Τ. και τα ΕΛΤΑ, με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

6. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων.

7. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ.

8. Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

9. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας.

10. Στην περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί με επιβάρυνση 15% εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter