ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

    Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής ο συναλλασσόμενος, κατά την υποβολή του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, οφείλει να δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να την εξοφλήσει.

    Συγκεκριμένα στην συμπλήρωση του πεδίο «τρόπος πληρωμής» απαιτείται να συμπληρώσει τους κωδικούς:

Α προκειμένου για φυσική πληρωμή στο ταμείο του Τελωνείου

Η προκειμένου για ηλεκτρονική πληρωμή, για την οποία το σύστημα αποδίδει μία «ταυτότητα πληρωμής» (για κάθε μία ηλεκτρονική πληρωμή). Οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν ανακαλούνται.

    Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλ. 210 6987 439 και 210 4802 847 (κ.κ. Φ. Σωτηρίου και Β. Τσουμπρής, αντίστοιχα).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter