ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853

www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Θέμα: Υλοποίηση δωρεάν Σεμιναρίων / Εργαστηρίων μέσω του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση προσόντων γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους.

 Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2013, σεμινάρια / εργαστήρια (work – shops) ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων των γυναικών, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους, ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΒΕΕ) των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο). Τα σεμινάρια/εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

 Τα σεμινάρια/εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες που είναι ήδη μέλη σε συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες – τοπικές ή/και κλαδικές, ΓΣΕΒΕΕ), των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες – εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω επαγγελματικούς κλάδους και δε συμμετέχουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση. Η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν.

 Θεματικά αντικείμενά τους θα αποτελέσουν: οι ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η γυναικεία επιχειρηματικότητα (ιδιαιτερότητες και καλές πρακτικές), συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών.

 Ο αριθμός των συμμετεχουσών σε κάθε σεμινάριο/εργαστήριο θα κυμανθεί στα 15 άτομα, ενώ στην Αθήνα θα κυμανθεί στα 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα πραγματοποιηθούν εκτός από την Αθήνα και σε 6 Περιφέρειες, όπου εδρεύουν οι περιφερειακές δομές του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): Κρήτη – Ηράκλειο, Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη, Ήπειρος – Ιωάννινα, Θεσσαλία – Λάρισα, Δυτική Ελλάδα – Πάτρα,  Ιόνιοι Νήσοι – Κέρκυρα.

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.isotita.imegsevee.gr

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, τηλέφωνο: 210-8846852 (εσωτ.328). Πρόσωπο επαφής: Ιωάννα Προφύρη, Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Πράξη: Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Γυναικών

στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter