ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου και κάθε ενδιαφερόμενου για τις υποχρεώσεις τους , που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και λαμβανομένου υπόψη οτι στόχος όλων είναι η προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και, εν τέλει,  η προστασία του καταναλωτή, εξειδικεύοντας τα σχετικά άρθρα των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και κατά το μέρος που αφορά τη μορφή της επιχείρησης,  επισημαίνει τα κατωτέρω:

Επισημάνσεις-Υποχρεώσεις      

 

ΦΕΚ (B 1581/28-07-2015) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 137 των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ – Υ.Α. Α2-718/2014, ΦΕΚ Β 2090)

 

 

Αριθμ. Α2-718 – ΦΕΚ Β 2090 – 31.07.2014
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών – ΦΕΚ Β 2090 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter