ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

     Ο  εντοπισμός  των δέκα (10) επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ  ήταν το αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Οκτωβρίου 2012, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης που μπορεί να συνεπάγεται για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις η συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και έληξε πριν από λίγες ημέρες.

    Η Επιτροπή κάλεσε μεμονωμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και φορείς που τις εκπροσωπούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο, που κάλυπτε όλο το φάσμα των τομέων νομοθετικής παρέμβασης και συγκεκριμένα : προστασία των καταναλωτών, τελωνεία, απασχόληση, ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια προϊόντων,  υπηρεσίες, επιχειρηματικό περιβάλλον, φορολογία, μεταφορές.

     Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν την βάση για την βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σ΄ αυτό προσανατολίζεται η Κομισιόν, δηλαδή στην άρση των δέκα επαχθέστερων κανονιστικών ρυθμίσεων που υποδείχθηκαν από τις ΜΜΕ. Τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί θα τις εξαγγείλει έως στις 13 Ιουνίου 2013, σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας.

       Ο κατάλογος έχει ως κατωτέρω:

*REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προίόντων)

*ΦΠΑ (η νομοθεσία για τον φόρο προστιθέμενης αξίας)

*Οι ρυθμίσεις για την γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

*Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 9ανελήφθη ήδη δράση από την ΕΕ)

*Οι μεταφορές αποβλήτων (νομοθεσία πλαίσιο για τα απόβλητα, κατάλογος των αποβλήτων και των επικίνδυνων αποβλήτων.

*Νομοθεσία για την αγορά εργασίας

*Προστασία των δεδομένων (ανελήφθη ήδη δράση)

*Ο χρόνος εργασίας

*Οι συσκευές ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

*Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ανελήφθη ήδη δράση)

*Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter