ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

  Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές

     Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με τις αριθμ. 199/Σ39/20-12-2012 και 200/Σ39/20-12-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3575 Β΄/31-12-2012 καθορίστηκαν η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από τους εργοδότες, παροχών σε είδος, για το έτος 2013.

   Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2013, κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210 5215 242-245-246 (fax 210 5223 228)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter