ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 5.500 ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 5.500 ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ

  Περίπου 5.500 νησιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού θα λάβουν από 10.000 έως 30.000 ευρώ δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες επενδύσεων μέσω του νέου προγράμματος του ΕΤΕΑΝ «Νησιώτικη Επιχειρηματικότητα», που πρόκειται να ξεκινήσει εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου 2013. Τα δάνεια θα έχουν επιτόκιο 2,8% και η εξόφλησή τους θα γίνει σε 4 χρόνια ενώ στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους τα δάνεια θα είναι άτοκα.

    Η επιδότηση ανέρχεται στο 70% του δανείου με το υπόλοιπο να καλύπτεται από τον επενδυτή και θα αφορά υφιστάμενες, υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Τα κεφάλαια κίνησης θα δοθούν σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί ενώ το δάνειο για επενδύσεις θα πρέπει η συγκεκριμένη επένδυση να γίνει σε νησί.

    Συνεργαζόμενες τράπεζες είναι οι : Εθνική, η Πειραιώς-ΑΤΕ, η Αττικής, η Νέα-Proton, η Παγκρήτια Συνεταιριστική, η Συνεταιριστική Εύβοιας και η Συνεταιριστική Χανίων.

     Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα χωρίς να αποκλείονται όσες έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό. Δεν απαιτείται εξασφάλιση για την χορήγηση των δανείων με μοναδική δέσμευση από τους δανειολήπτες την εγγύηση ενός προσώπου.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ www.etean.gr.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter