ΜΕΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 

Το excel είναι προς συμπλήρωση με τα δεδομένα των υποψηφίων. Ο συντελεστής της συνέντευξης (0-5) έχει αυξημένη βαρύτητα (*10). Εξετάζουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Γενική εικόνα, ψυχοκοινωνική συγκρότηση, δεξιότητες επικοινωνίας και αυτό-παρουσίασης
  • Επαγγελματική συγκρότηση και προσανατολισμό, συνάφεια με αντικείμενο πράξης
  • Κινητοποίηση αναζήτησης απασχόλησης ή/και επιχειρηματικότητας
  • Διαθεσιμότητα και ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη, ιδιαίτερα σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης

 

Η βαθμολόγηση έχει ως εξής:

0. Ανικανότητα για εργασία από υγειονομική επιτροπή

1. Υψηλός βαθμός αναπηρίας με δυσχέρεια προσαρμογής – ανταπόκρισης σε εργασιακό περιβάλλον, υψηλός βαθμός περιθωριοποίησης, αυτό-απόσυρσης

2. Περιορισμένη επαγγελματική συγκρότηση ή διαθεσιμότητα / ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, ελαφρά απόσυρση

3. Σταθμισμένο ως μέσο «κανονικότητας»

4. Καλή συγκρότηση, επαγγελματικός προσανατολισμός, σχετικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

5. Πολύ καλή συγκρότηση και επαγγελματικός προσανατολισμός, με αυξημένη κινητοποίηση επανένταξης στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα μέσω των δράσεων του προγράμματος

 

Σημειώνεται ότι απορρίπτονται μόνο όσοι δεν μπορούν να τεκμηριώσουν με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει, ότι ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες δυνητικά ωφελουμένων της πρόσκλησης.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter