ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις "Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» -«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

   Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter