ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό ( ΕΕ) της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2015, τροποποιείται ο προηγούμενος Κανονισμός όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη.

   Η πιστοποίηση της καταγωγής στο Σ.Γ.Π. 9Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων) εξασφαλίζεται:

-είτε με την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής FORM A από την αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας

-είτε με την έκδοση δήλωσης τιμολογίου από κάθε εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π.  για αποστολές αξίας έως 6.000 ευρώ

-είτε με την έκδοση πιστοποιητικού EUR 1 από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ ή δήλωση τιμολογίου από κοινοτικό εξαγωγέα, στο πλαίσιο της διμερούς σώρευσης.

    Με τη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε υιοθετήθηκε η «αυτοπιστοποίηση της καταγωγής», δηλαδή ένα σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα που είναι εγγεγραμμένος (εγγεγραμμένος εξαγωγέας), για το σκοπό αυτό από τις δικαιούχες χώρες ή από τα κράτη μέλη, η εφαρμογή του οποίου αναβλήθηκε έως την 1η Ιανουαρίου 2017. Για να λειτουργήσει το σύστημα αυτοπιστοποίησης  της καταγωγής οι εξαγωγείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (σύστημα REX).

    Το ανωτέρω νομικό κείμενο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ : http://eur-lex.europa.eu/  ή για διευκρινίσεις να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 6987 493 (κα Γ. Μπουργανού)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter