Μέχρι 48 δόσεις η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο

      Μέχρι 48 δόσεις η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο

    Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε επιστολή του Επιμελητηρίου μας, με την οποία ζητήσαμε την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 (εκατό) δόσεις , λαμβάνοντας υπόψη ως ελαφρυντικά για τους επιχειρηματίες που συλλαμβάνονται και δικάζονται για χρέη στο Δημόσιο αφενός την κατάστασή τους πριν από την κρίση και αφετέρου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ΦΠΑ δεν αποδόθηκε γιατί, απλά, ποτέ δεν εισπράχθηκε, μας ενημερώνει για τα κατωτέρω:

    «………..Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του ν. 3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄/2010) και τα οριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 1130277/ΕΞ/2010-0016 (ΦΕΚ 1670/Β΄/2010),  όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. μέχρι τις 30/09/2010, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με μεγάλη έκπτωση στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε μηνιαίες δόσεις, ο μέγιστος αριθμός των οποίων εξαρτάται από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

   Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύουν, σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας ο φορολογούμενος δύναται μετά από αίτησή του να υπάγει το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του (ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες δόσεις αυτών) σε καθεστώς τμηματικής καταβολής, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και μέχρι 48 δόσεις υπό προϋποθέσεις, μετά από επανεξέταση της πρώτης διευκόλυνσης  τμηματικής καταβολής.

    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 όπως ισχύουν, στους ανωτέρω οφειλέτες, δύναται υπό προϋποθέσεις να χορηγηθεί άπαξ από τα αρμόδια όργανα, διοικητική αναστολή πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής για διάστημα μέχρι πέντε μηνών.

    Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, έχει τη δυνατότητα να παράσχει  κάθε πληροφορία και πιθανή βοήθεια προς τον οφειλέτη, βάσει πραγματικών δεδομένων της όλης υπόθεσης και μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις……………..»

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter