ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

        ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων ότι εξεδόθη από τον ΕΦΕΤ Οδηγός ορθής υγιεινής πρακτικής, που περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις  για την εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας με βάση τις αρχές του HACCP, τις οδηγίες για την εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής, διαγράμματα ροής διαδικασιών και κανόνες τεκμηρίωσής τους.

      Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Οδηγού από τις επιχειρήσεις του κλάδου συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση και την πρόληψη των κινδύνων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  των επιχειρήσεων καθώς και την ανταπόκρισή τους στο αίτημα του καταναλωτή για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

      Ο Οδηγός είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών του κλάδου στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, www.efet.gr.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter