ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέμα:»Σχετικά με παράταση για την αναδρομική υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών»

 

        Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

      Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται σε σχετικές εγκυκλίους, δηλαδή δεν ασκούν δραστηριότητα πέραν του έτους ,  για τη διακοπή των εργασιών τους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής, να υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών μέχρι την 31η Μαρτίου 2014.

     Θεωρούμε ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες είναι αδύνατον να προλάβουν να προβούν στην δήλωση διακοπής των εργασιών τους και αυτό γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως  περιπτώσεις που ιδρύθηκαν πριν από πολύ καιρό και αδυνατούν να προσκομίσουν τη δημοσίευση συστάσεώς τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη και η δήλωση  λύσης τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να έχουν αποβιώσει μέλη εταιρειών και να μην έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ώστε να μπορεί να γίνει η διακοπή εργασιών αυτών των εταιρειών, να συνυπάρχουν οι ανωτέρω και άλλοι λόγοι.

    Κύριε Υπουργέ, επειδή οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για τους επαγγελματίες, οι οποίοι πέραν του ότι θα οφείλουν στον ΟΑΕΕ και  θα αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους με την ασφάλισή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες φορολογικές υποχρεώσεις  και δυσανάλογα  με την οικονομική τους κατάσταση πρόστιμα, παρακαλούμε  για την προσωπική σας παρέμβαση  ώστε να επανεξετασθεί το θέμα και να δοθεί μία τρίμηνη τουλάχιστον παράταση για την ισχύ των διατάξεων που λήγουν την 31/03/2014.

   Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

                                                                                    Με τιμή

                                                                    

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΠ

 

                                                                    ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter