ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΜΕ ΑΠΟ ΕΣΕΕ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σας ενημερώνει ότι η  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

    Με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις συνθήκες του δυσχερούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. θα διαθέσει δωρεάν σε επιχειρήσεις εξειδικευμένους συμβούλους που θα επισκεφτούν την επιχείρηση στον χώρο της και θα προτείνουν δράσεις που σχετίζονται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

     Επισημαίνεται ότι σε 1η φάση παρέχεται η υποστήριξη μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων η έδρα χωροθετείται σε μία από τις παρακάτω περιοχές:  Πειραιά, Ιωαννίνων και Έδεσσας.

    Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση (χονδρικού ή και λιανικού εμπορίου) στο Πρόγραμμα  θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο  Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής ταχυδρομικώς ή να την καταθέσει στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.))

    Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται από την Ε.Σ.Ε.Ε. κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου) εφόσον πληρούνται οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής (όπως καθορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων) και μέχρι κάλυψης του μέγιστου αριθμού επιχειρήσεων που έχει καθοριστεί για κάθε μία από τις 3 περιοχές.

    Μετά το τέλος της Συμβουλευτικής Υποστήριξης έχει προβλεφθεί η λειτουργία «Ανταποδοτικού Σχήματος» που συνίσταται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την απόδοση χρηματικών βραβείων στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

    Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πράξη που υλοποιεί η Ε.Σ.Ε.Ε. παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος:
www.esee-support.gr/prasiniepixeirimatikotita

     Για  διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Help Desk του προγράμματος (στα τηλέφωνα: 2103259180, 2103259185 και 2103259205 ή στο e-mail: green_helpdesk@esee.gr).

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter