ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

  Σε εφαρμογή του άρθρου 3, του Ν. 3103/03, της με αρ. πρωτ. Φ2-2312/20-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, κατόπιν αυτών, την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά,  άρχισε στις 15 Φεβρουαρίου 2013 ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών, έτους 2013, ο οποίος θα διαρκέσει έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2013.

    Σημειώνεται ότι κατά τον Περιοδικό Έλεγχο κάθε οργάνου εξετάζεται η τεκμηρίωση, η σήμανση και η εν γένει, κατά νόμο λειτουργία του και επικολλάται επί του οργάνου μέτρησης, από τους ελεγκτές, ειδικό σήμα, με το οποίο εφοδιάζονται ετησίως οι περιφερειακές υπηρεσίες Εμπορίου από την Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κατά την είσπραξη των τελών του Ελέγχου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter