ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΕΡΓΟ:

NEWBRAIN-Notes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο NEWBRAIN στοχεύει στην ενίσχυση και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του συστήματος των βασικών κόμβων της Αδριατικής-Ιονίου για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση της περιοχής του προγράμματος, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ως βασικές πύλες που συνδέουν την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη με τη Νότια - Ανατολική Ευρώπη και  τις μεσογειακές χώρες.

Το έργο αντιμετωπίζει τα διάφορα κενά στις υποδομές και τα  τεχνολογικά, διαδικαστικά και οργανωτικά σημεία συμφόρησης που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζουν την ομαλότητα του περιφερειακού συστήματος μεταφορών υιοθετώντας μια κοινή διακρατική προσέγγιση που αποσκοπεί στην τόνωση της συντονισμένης ανάπτυξης των φυσικών και  άυλων υποδομών και να ενισχύσει την ικανότητα υιοθέτησης βιώσιμων επενδύσεων.

Η διεθνική συνεργασία των 9 εταίρων του έργου στους  τομείς των logistics, των μεταφορών καθώς και βασικών φορέων για τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές στις μεταφορές  και την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, αναμένεται να ξεκλειδώσει το δυναμικό για επενδύσεις μέσω της συμμετοχής σε κοινοτικά χρηματοδοτικά σχήματα για την εφαρμογή αποδοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την εξασφάλιση ενεργούς και μακροπρόθεσμης συνεργασίας σε διάφορες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται με τη δημιουργία του Δικτύου Διατροπικότητας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αδριατικής-Ιονίου ως σταθερού και βιώσιμου πλαισίου συνεργασίας για την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσματικών υποδομών μεταφορών και  ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που συμφωνήθηκε στη διακρατική στρατηγική του έργου NEWBRAIN που θα υιοθετηθεί από όλους τους εταίρους.

Η εκπόνηση σχεδίων δράσης σε κάθε κόμβο επιτρέπει τον προσδιορισμό των δράσεων προτεραιότητας όσον αφορά την τεχνική και οικονομική ετοιμότητα και υποστηρίζει τις προπαρασκευαστικές και τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την εφαρμογή στα κύρια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. CEF, EFSI, ..) μέσω των πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας του οποίου το τελικό πεδίο εφαρμογής είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή του δικτύου μεταφορών της ΕΕ.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣΧΗΜΑ

1              Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ITALIA

2             Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, ITALIA

3              Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale       ITALIA

4              ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ

5              Klaster intermodal nogprijevoza, CROATIA

6              Luka Bar Akcionarsko Društvo, MONTENEGRO

7              I nterporto Padova S.p.A., ITALIA

8              Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ITALIA

9              ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 

Διαβάστε σχετικά εδώ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter