ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 13-01-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/01/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 30/9-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Δημητροπούλου Ελένη τμηματάρχης ΒΕΠ.

Προ ημερήσιας διάταξης η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την διοργάνωση συνέντευξης τύπου στο ΒΕΠ σχετικά με την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων. Αρ. απόφ. 1/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Θέμα: Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013. Αρ. εγγρ. 2512/27-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Μεταφορά χρημάτων του ΒΕΠ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τράπεζα Ελλάδος.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μεταφορά του ποσού των 100.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τράπεζα Ελλάδος. Αρ. απόφ. 2/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Mεταφορά του λογαριασμού του ΒΕΠ από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Κερατσίνι σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς κοντά στο Επιμελητήριο για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

H Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει η μεταφορά του λογαριασμού του ΒΕΠ σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς κοντά στην περιοχή του Επιμελητηρίου. Αρ. απόφ. 3/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ. – Οικονομικού.

 1. TMHMA ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αίτηση επιστροφής συνδρομών της εταιρείας Κ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.  Το ποσό είναι 207,04 ευρώ και είναι οι συνδρομές του 2012 και του 2013. Αρ. εγγρ. 2515/30-12-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφεί το ποσό των 207,04 ευρώ  που αφορούν στις συνδρομές του 2012 και του 2013, στην επιχείρηση Κ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Αρ. απόφ.4/13-01-2014.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Aίτηση του Κου Βαρδαβά  Ιωάννη, με την οποία ζητά να μην πληρώσει τις συνδρομές που οφείλει προς το ΒΕΠ και αφορούν τα έτη 2009, 2010, 2011 συνολικού ποσού 150 ευρώ. Αρ. εγγρ. 26/9-1-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να εφαρμοστεί η επιμελητηριακή νομοθεσία (Ν. 3419/2005, άρθρο 4, παρ. 4). Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση βρισκόταν σε αδράνεια να προσκομίσει στην Υπηρεσία τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις ώστε να καταβληθεί το 1/3 των οφειλόμενων συνδρομών. Αρ. απόφ. 5/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αντικατάσταση εκτυπωτή του τμήματος μηχανογράφησης λόγω βλάβης του ήδη υπάρχοντος και αδυναμίας επισκευής του.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει αντικατάσταση του εκτυπωτή του τμήματος μηχανογράφησης. Αρ. απόφ. 6/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Θέμα: Oρισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2538/97. Αρ. εγγρ. 31/10-01-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ορίσει για την Κα ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ τον Κο Έξαρχο Ηλία, και για τον Κο KASTRIOT PAL PRRONI τον κο Μιχελάκη Γεράσιμο. Αρ. απόφ. 7/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. PROOPTIKI TOPSA. Θέμα: Eπιστολή από την Unesco Πειραιώς και Νήσων σχετική με τις παρατηρήσεις και τα επιπλέον στοιχεία που ζητούν από την Περιφέρεια. Αρ. εγγρ. 33/10-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Θέμα: Σχετικά με τα αποδεικτικά πληρωμής συνδρομών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ κλπ), προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτημάτων έγκρισης Π/Υ 2014. Αρ. εγγρ. 48/10-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Έκδοση οδηγού εξαγωγών και επενδυτικών ευκαιριών. Αρ. εγγρ. 49/10-01-2014.

Ο Δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι το παραπάνω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ.

 1. Be best. Θέμα: 1η έκθεση football about sports expo 2014 από 20 έως 22 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ζητούν να ενημερώσουμε τα μέλη μας που έχει  σχέση  το αντικείμενο δραστηριότητας τους με την παραπάνω έκθεση. Αρ. εγγρ. 47/10-01-2014.

Ο Δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι το παραπάνω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ.

 1. ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ. Θέμα:α) Ανάγνωση επιστολής του κου Ν. Στρατή προς την Κα Γκλεζάκου Προισταμένη Β.Θ. ΒΕΠ και προς τον Κο Γιάγκα Διευθυντή ΒΕΠ σχετικά με την επιστολή του Κου Μουρτσιάδη. Αρ. εγγρ. 2493/23-12-2013. β) Επιστολή της Υπηρεσίας προς τον Κο Μουρτσιάδη. Αρ. εγγρ.   2405/11-12-2013.  γ) Ο Κος Μουρτσιάδης εκ μέρους της  Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ζήτησε να γίνει μία μελέτη αποτύπωσης των βυρσοδεψείων του Αγ. Ι. Ρέντη σε χάρτη.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναθέσει στον  μηχανικό Χριστόφορο Λαζαρίδη την σύνταξη μελέτης αποτύπωσης των βυρσοδεψείων σε χάρτη του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του ποσού των 1.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  Αρ. απόφ. 8/13-01-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Κο Ιωάννη Στουρνάρα σχετική με την εξαίρεση της επαγγελματικής στέγης από το «επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης» καθώς και με τη μη επέκταση του Προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον». Αρ. εγγρ. 32/10/01/2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Προτάσεις της ΕΣΕΕ για τους τρόπους άμυνας των εμπορικών επιχειρήσεων σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Αρ. εγγρ. 43/10-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Πρόσκληση  στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου έτους την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 16.00 και στην ετήσια κοπή πίτας η οποία θα γίνει την ίδια μέρα στις  17.30.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Αλλαγή του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων

Ο Δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι αλλάξαμε τον χώρο στάθμευσης, διότι δεν εξυπηρετούσε λόγω ωραρίου λειτουργίας του. Ο νέος χώρος στάθμευσης έχει την επωνυμία ΠΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. βρίσκεται δε στην Υψηλάντου 124-126 και Κουντουριώτου 137-139 στον Πειραιά.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. Διοργάνωση εκδήλωσεων. ο Πρόεδρος ζητάει την έγκριση της Δ.Ε. για την διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν: α) στα Μέγαρα στις 22/01  β) στον Πόρο στις 25/01 και  γ) στα Κύθηρα στις 01/02. Θα πραγματοποιηθούν και άλλες ενημερώσεις σε δήμους-περιοχές της επιμελητηριακής περιφέρειας του ΒΕΠ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων καθώς και των λοιπών εξόδων που θα προκύψουν από τις παραπάνω εκδηλώσεις. Αρ. απόφ. 9/13-01-2014.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Nέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ. Αρ. εγγρ. 45/9-1-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς το ΕΕΑ. Αρ. απόφ. 10/13-01-2014.   Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ επ’ ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους. Αρ. εγγρ. 38/10-01-2014.

 

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Μήνυμα νέου Προέδρου ΕΕΑ. Αρ. εγγρ. 35/10-01-2014.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 6.903,89 ευρώ.

 1. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΣΤΑΧΥ. ΑΦΜ: 082824427, ΑΡ. ΤΙΜ. 6400, ΠΟΣΟ: 32,55 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 40,04 EYΡΩ.
 2. ARTION CONFERENCES & EVENTS. ΑΦΜ: 099794400, AΡ. ΤΙΜ. 2301, ΠΟΣΟ: 65,04 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 44856, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 4. UNI SYSTEMS AEE. ΑΦΜ: 094029552, AΡ. ΤΙΜ. 6234, ΠΟΣΟ: 2.600,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 3.198,00 ΕΥΡΩ.
 5. ΜΑΖΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 055068998, AΡ. ΤΙΜ. 79, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 61,50 ΕΥΡΩ.
 6. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ. ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127, ΑΡ. ΤΙΜ. 98, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 7. ΔΟΥΛΗΣ Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ. ΤΙΜ. 3099, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ:  110,70 ΕΥΡΩ.
 8. ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΑΦΜ: 051691304, ΑΡ. ΤΙΜ. 011, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 307,50 ΕΥΡΩ.
 9. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, AΡ. ΤΙΜ. 47, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 10. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ: 043426096,  AΡ. ΤΙΜ. 133, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 13%,  ΣΥΝΟΛΟ: 90,40 ΕΥΡΩ.
 11. RAINBOW WATERS. AΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 380596, ΠΟΣΟ: 31,00 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,03 ΕΥΡΩ.
 12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ. ΑΦΜ: 022288026, ΑΡ. ΤΙΜ. 1, ΠΟΣΟ: 48,78  + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 60,00 ΕΥΡΩ.
 13. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ. ΑΦΜ: 102029772, ΑΡ. ΤΙΜ. 1, ΠΟΣΟ: 224,65 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 253,85 ΕΥΡΩ.
 14. Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, AΡ. ΤΙΜ. 3115, ΠΟΣΑ: 145,27 + ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 194,37 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 403,23 ΕΥΡΩ.
 15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. ΑΦΜ: 005993958, ΑΡ. ΤΙΜ. 7623, ΠΟΣΟ: 187,79 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 200,00 ΕΥΡΩ.
 16. Π.Σ.Μ. ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 451, ΠΟΣΟ: 207,74 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 255,54 ΕΥΡΩ.
 17. INTERSYS AE. ΑΦΜ: 094091151, ΑΡ. ΤΙΜ. 19944, ΠΟΣΟ: 495,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 608,85 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 17 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  6.903,89  ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter