ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 13-11-2013

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/11/2013

 

                                                                                                                            

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2098/7-11-2013πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Γενικός Γραμματέας κος Γεράσιμος Μιχαλάκης.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: To τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό ενημερώνει την Δ.Ε. ότι έχει λήξει η σύμβαση με τον νομικό σύμβουλο Κο Μανώλη Εγγλέζο από τον Ιούλιο του 2013. Μέχρι σήμερα παρέχει νομικές συμβουλές εκτός σύμβασης.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε στο ΒΕΠ, σύμφωνα με την έκθεσή του να πληρωθεί το ποσό των 1.200 ευρώ + ΦΠΑ. Επίσης την υπογραφή νέας σύμβασης για ένα χρόνο από την 01-01-2014 με τους ίδιους ακριβώς όρους. Αρ. απόφ. 1/13-11-2013. (Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: To τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό ενημερώνει την Δ.Ε. ότι έχει λήξει η σύμβαση με τον νομικό σύμβουλο Κο Ευστάθιο Χριστοδουλέλλη από  τον Ιούλιου του 2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την υπογραφή νέας σύμβασης με τον κο Ευστάθιο Χριστοδουλέλλη για ένα χρόνο από την 01-01-2014 και  με τους ίδιους ακριβώς όρους. Αρ. απόφ. 2/13-11-2013. (Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: To τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό ενημερώνει την Δ.Ε. ότι έχει λήξει η σύμβαση  με το γραφείο ταχυμεταφορών «ΑΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ» από τον Οκτώβριο του 2013..

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την ανανέωση της σύμβασης με το γραφείο ταχυμεταφορών «ΑΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ» για ένα χρόνο από την 01-01-2014 με τους ίδιους ακριβώς όρους. Αρ. απόφ. 3/13-11-2013. (Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Προυπολογισμός ΒΕΠ έτους 2014.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον προυπολογισμό του Επιμελητηρίου για το έτος 2014 και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 4/13-11-2013.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Aνανέωση της απόφασης περί καθορισμού εγγραφών-συνδρομών, λοιπών δικαιωμάτων και τελών των επιχειρήσεων μελών του ΒΕΠ για το έτος 2014.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την ανανέωση της απόφασης περί καθορισμού εγγραφών-συνδρομών, λοιπών δικαιωμάτων και τελών των επιχειρήσεων του ΒΕΠ για το έτος 2014 και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 5/13-11-2013.

 

 1. GREEK AGORA EXPO. Θέμα: Έκθεση στο Λονδίνο στο OLYMPIA NATIONAL HALL από τις 3 έως και τις 6 Ιουλίου 2014. Αρ. εγγρ. 2190/13-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να τεθεί υπό την αιγίδα του ΒΕΠ η συγκεκριμένη έκθεση, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και να τους αποσταλεί το λογότυπο του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 6/13-11-2013.

 

 1. OΣΥΕ. Θέμα: 23o συνέδριο ΟΣΥΕ στο Επιμελητήριο Αργολίδας στο Άργος από τις 8-9 Νοεμβρίου 2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καταβάλει τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής, ημερήσιας αποζημίωσης και διαμονής του συνέδρου της ΟΣΥΕ και υπαλλήλου του ΒΕΠ Κου Δημ. Καλόπλαστου. Αρ. απόφ. 7/13-11-2013. (Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ Κο Μίχαλο σχετικά με την λειτουργία του ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 2031/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή του Κου Μίχαλου προς τον Κο Κομνηνό σχετική με το παραπάνω θέμα. Αρ. εγγρ. 2086/5-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: Σχέδιο επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου της Βοιωτίας Κου Αγνιάδη σχετική με την την σύνδεση των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και της ταμειακής επιμελητηριακής ενημερότητας. Αρ. εγγρ. 2030/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Aπάντηση του Προέδρου της ΟΣΥΕ Κου Γιάγκα στο e-mail του Κου Αγνιάδη σχετικά με το ΓΕΜΗ και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 2137/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Κομνηνό και τον Κο Μίχαλο σχετική με το ΓΕΜΗ και τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 2146/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Συμμετοχή των νησιωτικών Επιμελητηρίων στο Athens Money Show 2013. Aρ. Εγγρ. 2045/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συμμετοχή του ΒΕΠ με δικό του περίπτερο στο Athens Money Show 2013. Aρ. απόφ. 8/13-11-2013. Μερίμνη τμήμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Κιλκίς στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2013 στο Διοικητικό Κέντρο της ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου και στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου. Αρ. εγγρ. 2163/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μεταβούν οι εκπρόσωποι του ΒΕΠ στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Κιλκίς. Αρ. απόφ. 9/13-11-2013.

 

 1. ΙΚΑ. Θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων. Αρ. εγγρ. 2159/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ  να γίνει ένα δελτίο τύπου και μια επιστολή διαμαρτυρίας. Αρ. απόφ. 10/13/11-2013 (Μερίμνη τμήμ. Μηχανογράφης και Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. Θέμα: Σχετικά με το παραπάνω έγγραφο του ΙΚΑ. Αρ. εγγρ. 2153/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. Θέμα: Σχετικά με εργασία φοιτητών του εξωτερικού. Η επιστολή περιέχει πληροφορίες για 2 σχέδια απασχόλησης φοιτητών. Αρ. εγγρ. 2139/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. Θέμα: Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1933/22-10-2013 του ΒΕΠ στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κου Γ. Στεργίου.  Aρ. εγγρ. 2142/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΝΑΝΣΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ. Θέμα: Σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αρ. εγγρ. 2041/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».Θέμα: Πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα «Ανεργία των νέων-επιστημονική διαρροή», στις 20 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Αθήνα στις 20.00.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όποιος θέλει από τα μέλη της Δ.Ε. μπορεί να παρευρεθεί. Αρ. απόφ. 11/13-11-2013.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετική με την συνδρομή των Ελληνικών Επιμελητηρίων προς την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Αρ. εγγρ. 2039/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Αντώνιο Σαμαρά για την δημιουργία δομής ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ευρωπαικών κονδυλίων για τις δράσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την ΚΕΕΕ και τα 59 επιμελητήρια της χώρας. Αρ. εγγρ. 2141/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Κο Χατζηδάκη να μην δεχθεί την υιοθέτηση των όρων κατά τις διαπραγματεύσεις των κρατών-μελών της ΕΕ και της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Ε.Ε. στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Αρ. εγγρ. 2160/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΑΕΝ σχετική με την συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ στην διαβούλευση για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Αρ. εγγρ. 2037/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Θέμα: Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων. Αρ. εγγρ. 2162/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι δεν μπορούμε να αιτηθούμε λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά με το μέλλον και την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αρ. απόφ. 12/13-11-2013.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Υποθέσεις μελών του ΒΕΠ που χειρίστηκε το γραφείο για τον μήνα Οκτώβριο. Αρ. εγγρ. 2164/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Θέμα: Ενημερωτική ημερίδα σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας την Τετάρτη 27-11-2013 στο Electra Palace Hotel. Αρ. εγγρ. 2157/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ . Θέμα: 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο, 25-26 Ιανουαρίου 2014 στο συνεδριακό κέντρο ολυμπιακών εγκαταστάσεων ξιφασκίας στην Αθήνα. Αρ. εγγρ. 2040/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Διοργάνωση συνεδρίου την άνοιξη του 2014 στην Αθήνα για τα ελληνικά δομικά υλικά. Αρ. εγγρ. 2145/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: 23η Διεθνής Έκθεση πλαστικών από 5 έως 8 Δεκεμβρίου 2013 στην Κωνσταντινούπολη. Αρ. εγγρ. 2043/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Πρόσκληση για το πανελλήνιο συνέδριο αλουμίνιο και κατασκευές στις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2013 στην Καλαμάτα.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Θέμα: Διεθνής έκθεση δερμάτινων ενδυμάτων, γούνας και αξεσουάρ στην Κωνσταντινούπολη από τις 21-23 Νοεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 2046/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: 2η Γενική Εμπορική Έκθεση Βοιωτία 2013, που θα πραγματοποιηθεί στην Λειβαδιά από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 1963/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η παραπάνω έκθεση αναβλήθηκε.

 

 1. ΔΕΘ HELEXPO. Θέμα: Έκθεση “Detrop Boutique Show Athens”, στις 14 και 16 Μαρτίου 2014 στο HELEXPO PALACE στο Μαρούσι. Αρ. εγγρ. 2140/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. GENERAL EXPO. Θέμα: 1η αγορά ελληνικών τροφίμων στο Ανατολικό Αεροδρόμιο από τις 29/11 έως τις 1/12/2013. Αρ. εγγρ. 2136/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΤΟ. Θέμα: Διεθνείς εκθεσιακές εκδηλώσεις 2014 στον Λίβανο. Ελληνική συμμετοχή. Αρ. εγγρ. 2152/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΤΟ. Θέμα: Η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές της λιβανικής οικονομίας. Αρ. εγγρ. 2034/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Θέμα: Σχετικά με τις αμοιβές των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για την δημόσια-παρουσίαση στο κοινό έργων από τα μέλη τους. Αρ. εγγρ. 2033/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κο Τσαυτάρη για τις οφειλές της εταιρείας Agritex στη ΔΕΠΑ και τις καθυστερημένες εισπράξεις από τον ΛΑΓΗΕ. Αρ. εγγρ. 2151/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Σχετικά με το πρωτόκολλο εθιμοτυπίας των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 75101/1976. Αρ. εγγρ. 2147/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Σχετικά με την αναγραφή στα πωλούμενα προιόντα τιμής προ και μετά ΦΠΑ. Αρ. εγγρ. 2144/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 2143/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την πώληση επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες σε ξένα funds με discount 70%. Αρ. εγγρ. 2158/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΤΕ. Θέμα: Στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών από τον Κο Στουρνάρα. Αρ. εγγρ. 2049/31-10/2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Π.Ε. Πειραιά. Αρ. εγγρ. 2166/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Θέμα: Επιστολή προς τα μέλη των Δ.Σ. των Επιμελητηρίων σχετική με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν άνεργοι, απολυμένοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αρ. εγγρ. 2038/31-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΕΕ. Θέμα: Δελτίο Τύπου σχετικά τον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαικών χρηματοδοτήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 2161/11-11-2013.

ΕΕΑ. Θέμα: Δελτίο τύπου σχετικό με την συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων Αθήνας –Πειραιά με ΕΦΕΤ. Αρ. εγγρ. 2149/11-11-2013.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Θέμα: Δελτίο τύπου για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και φιλίας των Επιμελητηρίων Πρέβεζας και Φλώρινας. Αρ. εγγρ. 2048/31-10-2013.

ΕΣΕΕ. Θέμα: Δελτίο τύπου για τον λογαριασμό ανεργίας των ελευθέρων επαγγελματιών. Αρ. εγγρ. 2165/11-11-2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Δελτίο Τύπου σχετικό με το άνοιγμα καταστημάτων την Κυριακή. Αρ. εγγρ. 2156/11-11-2013.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την διαμαρτυρία της 30ης Οκτωβρίου 2013 των φορέων και συλλόγων της ΠΕ Δράμας. Αρ. εγγρ. 2138/11-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Το  τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού: 5.063,27  ευρώ. 

 

 1. ΔΕΗ για την αποθήκη του ΒΕΠ στον 5ο όροφο, από 28-5-2013 έως 30-10-2013, ΣΥΝΟΛΟ: 58,91 ΕΥΡΩ.
 2. ΔΕΗ για το γραφείο του 6ου ορόφου του ΒΕΠ από 28-5-2013 έως 28-10-2013, ΣΥΝΟΛΟ: 254,61 ΕΥΡΩ.
 3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ γραφείου ΒΕΠ στον 6ο όροφο για τον μήνα Σεπτέμβριο 32,22 ΕΥΡΩ.
 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ αποθήκης ΒΕΠ στον 5ο όροφο για τον μήνα Σεπτέμβριο 16,71 ΕΥΡΩ.
 5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ γραφείων ΒΕΠ στον 3ο όροφο για τον μήνα Σεπτέμβριο 294,76 ΕΥΡΩ.
 6. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ : 099328240, AΡ. ΤΙΜ. 366140, ΠΟΣΟ: 43,07 EYΡΩ.
 7. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ : 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3080, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 EYΡΩ.
 8. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ : 043426096, AΡ. ΤΙΜ. 105, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 28,25 EYΡΩ.
 9. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127, ΑΡ.ΤΙΜ.77, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 10. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, AΡ. ΤΙΜ.42, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 11. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΚΟΣ. ΑΦΜ: 131076252, ΑΡ. ΤΙΜ. 32, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 30,75 EYΡΩ.
 12. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ. 1422, ΠΟΣΟ: 121,95 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 149,99 EYΡΩ.
 13. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ. 1423, ΠΟΣΟ: 116,05 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 142,74 EYΡΩ.
 14. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, AΡ. ΤΙΜ. 43519, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 15. Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜ. 3079, ΠΟΣΟ: 25,84 + ΦΠΑ 23% ΚΑΙ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 77,66 ΕΥΡΩ.
 16. ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ : 009820946, ΑΡ.ΤΙΜ. 6914, ΠΟΣΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.
 17. ΜΑΖΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 055068998, ΑΡ. ΤΙΜ. 77, ΠΟΣΟ: 178,86 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 220,00 ΕΥΡΩ.
 18. TAKANIKOΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ. 17, ΠΟΣΟ: 156,15 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 176,45 ΕΥΡΩ.
 19. ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 999279105, AΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 13609, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 307,50 EYΡΩ.
 20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 800213253, ΠΟΣΟ: 343,93+ ΦΠΑ, ΣΥΝΟΛΟ: 373,70 ΕΥΡΩ.
 21. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ. ΑΦΜ: 042027296, ΑΡ.ΤΙΜ. 100, ΠΟΣΟ: 1.200 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.476 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των  ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 5.063,27 ευρώ. Αρ. απόφ. 13/13-11-2013.

  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter