ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 16-12-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 16/12/2013

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 16η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2424/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 

 

 1. SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ. Θέμα: Oλοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ERP για το Επιμελητήριο. Τα προτεινόμενα λογισμικά είναι τα παρακάτω: 1. SGA Διαχείριση Μητρώου-Συνδρομών Επιμελητηρίων. 2. SGA TAXIS. Συνολικά .αξία λογισμικών  7.500,00 ευρώ. Επιβάρυνση με ΦΠΑ 23%. Το κόστος συντήρησης-υποστήριξης των παραπάνω λογισμικών είναι 300 ευρώ τον μήνα. Αρ. εγγρ. 2394/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την προσφορά της εταιρείας του Κου Γιώργου Αβραμίδη και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να κάνουμε μία προσπάθεια μείωσης του κόστους της παραπάνω προσφοράς. Αρ. απόφ. 1/16-12-2013.

 1. Ο ΔΗΜΟΤΗΣ. Θέμα: Συνδρομή για την εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΣ έτους 2013, κόστους 159,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αρ. εγγρ. 2389/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί η συνδρομή στην εφημερίδα ΔΗΜΟΤΗΣ για το έτος 2013 κόστους 159,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αρ. απόφ. 2/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ. Θέμα: Oικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 2385/11-12-2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στην επιτροπή οικονομικών ενισχύσεων του ΒΕΠ, και να έχει μία συνάντηση ο Πρόεδρος μαζί τους. Αρ. απόφ. 3/16-12-2013.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Oικονομική ενίσχυση του Συλλόγου ποσού 3000 ευρώ για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών του. Αρ. εγγρ. 2327/4-12-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθεί οικονομική ενίσχυση στον Σύλλογο Υπάλλήλων Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με την αίτηση τους. Αρ. απόφ. 4/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ. Θέμα: Επισκέψεις τεχνικού Η/Υ στο Επιμελητήριο. Σύνολο ωρών 42. Αρ. εγγρ. 2425/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί ο Κος Φωτεινάκης Ευάγγελος με 10 ευρώ την ώρα. Αρ. απόφ. 5/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Θέμα: Επιστροφή της μισής συνδρομής που κατεβλήθη στα ΕΛΤΑ λόγω του ότι έκανε διακοπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 30-4-2013. Αρ. εγγρ. 2427/13-12-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  η εισπραχθείσα συνδρομή του έτους 2013 να επιστραφεί κατά το ήμισυ ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αρ. απόφ. 6/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. Αίτηση αγοράς γιαλιών για χρήση Η/Υ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί το κόστος αγοράς γυαλιών για χρήση Η/Υ. Αρ. απόφ. 7/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. Αίτηση της κας ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ  για αποζημίωση  των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3163/55. Αρ. εγγρ. 1420/29-7-2013.

Ο Διευθυντής έχοντας υπόψη:α) τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, β) τo υπ’ αριθμ. Κ1-294/12-2-2013 έγγραφο του ΙΚΑ και γ) την γνωμοδότηση της Κας Πετρόγλου αρ. πρωτ. 2658/23-11-2011, προτείνει να καταβληθεί το ποσό ύψους 11.898 ευρώ ,  σύμφωνα με την αίτηση που έχει καταθέσει η Κα Μανουηλίδου στο ΒΕΠ.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ από την ανωτέρω αποζημίωση να αφαιρεθεί το πρόστιμο του ΙΚΑ για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές του ΒΕΠ ύψους 7.874,31 ευρώ για τα έτη 2011 και 2012 τις οποίες κατέβαλλε το ΒΕΠ προς το ΙΚΑ, ύστερα από την σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ. Αρ. απόφ. 8/16-12-2013.

 1. Αγορά άδειας χρήσης προγραμμάτων office.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει η αγορά άδειας χρήσης προγραμμάτων office. Αρ. απόφ.9/16-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών κατηγορίας Γ’ Προγράμματα 2013. Αρ. εγγρ. 2353/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Γιάγκα Διευθυντή ΒΕΠ και τον Κο Μπενετάτο Διευθυντή ΒΕΑ, σχετικά με την εγγραφή στον Χρυσό Οδηγό και στον Επαγγελματικό κατάλογο του 11888 επιχειρήσεων που δεν είναι βυρσοδεψεία. Αρ. εγγρ. 2401/11-12-2013.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την Δ.Ε. ότι έχει γίνει συννενόηση με το ΒΕΑ να γίνει μια παρέμβαση από κοινού και με τα δύο Επιμελητήρια.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Θέμα: Μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων. Αρ. εγγρ. 2405/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλεί το έγγραφο σε όλους τους βυρσοδέψες μέλη του ΒΕΠ ώστε να ενημερωθούν. Αρ. απόφ. 10/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. CONSULTING SERVICES, WIN-WIN, HELLENIC BUSINESS TRAVEL SERVICES υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Θέμα: Επιχειρηματική αποστολή στις ΗΠΑ στις 16-22 Ιανουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 2368/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΑ. Θέμα:Ημερίδα με θέμα:  Ημέρα πληροφόρησης επιχειρηματιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών στις 7 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ. Αρ. εγγρ. 2407/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Εκδήλωση στις 22-12-2013 του Ελληνο-Βουλγαρικού Επιμελητηρίου στα πλαίσια του συνεδρίου MONEY SHOW ΣΤΟ HILTON HOTEL. Αρ. εγγρ. 2404/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα:  Εκδήλωση στις 21-12-2013 του Ελληνο-Τουρκικού  Επιμελητηρίου στα πλαίσια του συνεδρίου MONEY SHOW ΣΤΟ HILTON HOTEL. Αρ. εγγρ. 2403/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ. Θέμα: Eνημερωτική ημερίδα για την εκκίνηση του προγράμματος READ που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στις 18-12-2013 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Αρ. εγγρ. 2362/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Θέμα: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών επί του ΕΣΗΔΗΣ. Αρ. εγγρ. 2388/11-12-2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο προσεχές Δ.Σ. καλώντας τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Κο Σ. Κομνηνό ώστε να παρουσιάσει το ΕΣΗΔΗΣ. Αρ. απόφ. 11/16-12-2013.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Πλαίσιο συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Καναδά για την προοπτική των Ελληνικών προιόντων ΠΟΠ. Αρ. εγγρ. 2341/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Προτάσεις ΚΕΕΕ επί του δασικού νομοσχεδίου. Αρ. εγγρ. 2338/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Ψήφισμα της ΚΕΕΕ στην Γενική Συνέλευση στις 22-11-2013 στο Κιλκίς. Αρ. εγγρ. 2340/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γνωμοδότηση του Κου Βαρδαλά σχετικά με το ερώτημα που ετέθη στην ΚΕΕΕ και αφορά στο αν επιτρέπεται και πότε η ανάκληση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 2367/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Πρόεδρος προτείνοντας για τα  μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΠ που παραιτήθηκαν και είχαν συνεισφέρει πολλά στο Επιμελητήριο, όπως π.χ. ο κος Ν. Στρατής, να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΒΕΠ, χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Δ.Ε. συμφωνεί.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών των επιχειρήσεων στην Ρόδο και στο Άργος. Αρ. εγγρ. 2364/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με το άρθρο 26 του νομοσχεδίου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπου θεσπίζεται η υποχρέωση διασφάλισης ελάχιστης ακτοπλοικής εξυπηρέτησης των νησιών όταν για οποιοδήποτε λόγο υφίσταται αδυναμία εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων. Αρ. εγγρ. 2339/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. Θέμα: Περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρ. εγγρ. 2349/6-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΤΟ. Θέμα: Yποβάθμιση λιβανικών τραπεζών-Αξιολόγηση της λειτουργίας της λιβανικής οικονομίας. Αρ. εγγρ. 2363/6-12-2013.
 2. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την συνδρομή υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 2348/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC ΕΛΛΑΣ.Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας σχετική με την συνδρομή υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 2343/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Θέμα: Συγχαρητήρια για την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις των διαμεσολαβητών της 20ης Ιουλίου 2013. Αρ. εγγρ. 2342/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Χαράτσι 20 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων. Αρ. εγγρ. 2344/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Αίτημα μείωσης ποσοστού προσημειώσεων για εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο. Αρ. εγγρ. 2366/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: Άμεση ανάγκη εξυγίανσης του εμπορίου παλαιών μετάλλων και μετάλλων scrap. Αρ. εγγρ. 2346/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Σύσταση ΓΕΜΗ και Υπηρεσία μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αρ. εγγρ. 2347/6-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή διαμαρτυρίας για την αξιολόγηση επιλεξιμότητας των πράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Αρ. εγγρ. 2390/11-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θέμα: Αντικατάσταση Οικονομικού Επόπτη Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Αρ. εγγρ. 2387/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Θέμα: Σχετικά για  την εκδήλωση  MONEY SHOW και τις δαπάνες που θα απαιτηθούν. Αρ. εγγρ. 2434/16-12-2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνουν οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκδήλωση ATHENS ΜΟΝΕΥ SHOW στο HILTON hotel στις 22-12-2013. Αρ. απόφ. 12/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων και Διοικ.- Οικονομικού.

 1. Πρωτόκολλο καταστροφής Η/Υ και φακέλλων στις 06/12/2013.

Κατατέθηκε το πρωτόκολλο καταστροφής η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπεριληφθεί στα έγγραφα που δείχνουν την περιουσία του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 13/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Το τμήμα Διοικ.-Οικονομικό αιτείται την αγορά ενός αιρ-κοντίσιον για τις ανάγκες θέρμανσης του  γραφείου του ΒΕΠ στον 6ο όροφο στην οδό Καραίσκου 111.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την αγορά ενός αιρ-κοντίσιον και την καταβολή της δαπάνης αξίας 235,77 ευρώ + ΦΠΑ 23%. Αρ. απόφ. 14/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την αποτροπή της επικύρωσης της Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, με την οποία τίθεται σε αμφιβολία η προστασία ορισμένων προιόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Αρ. εγγρ. 2380/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Συνάντηση του προέδρου της ΚΕΕΕ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κο Αλέξη Τσίπρα. Αρ. εγγρ. 2361/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Εκλογή προεδρείου στην ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ. 2397/11-12-2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς την ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. απόφ. 15/16-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σύσκεψη των προέδρων των επιμελητηρίων Δράμας, Έβρου, ΕΒΕ Ροδόπης, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, και Καρδίτσας σχετικά τα δάνεια των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 2398/11-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΑΣΚΕΒΕ. Θέμα: Εκλογή Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ. 2399/11-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά με την πληρωμή εκ μέρους των εργοδοτών ποσού είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο, υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων. Αρ. εγγρ. 2345/6-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΕΣΕΕ και GRECA. Αρ. εγγρ. 2358/6-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ μετά την ημερίδα για την παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Αρ. εγγρ. 2360/6-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 5.384,88 ευρώ.

 

 1. ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ.ΤΙΜ. 672, ΠΟΣΟ: 46,17 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 56,79 ΕΥΡΩ.
 2. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 439, ΠΟΣΟ: 428,02 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 526,48 ΕΥΡΩ.
 3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 20,25 ΕΥΡΩ.
 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 38,21 ΕΥΡΩ.
 5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 378,43 ΕΥΡΩ.
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, AΡ. ΤΙΜ. 18, ΠΟΣΟ: 142,10+ ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 160,58 EYΡΩ.
 7. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 042980430, AΡ. ΤΙΜ. 85, ΠΟΣΟ: 59,00 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 56,50 EYΡΩ.
 8. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 084239246, AΡ. ΤΙΜ. 19790, ΠΟΣΟ: 74,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 91,02 ΕΥΡΩ.
 9. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΦΜ: 094042875, AΡ. ΤΙΜ. 2283, ΠΟΣΟ: 338,03 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 360,00 ΕΥΡΩ.
 10. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, AΡ. ΤΙΜ. 1683, ΠΟΣΟ: 149,08 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 183,37 ΕΥΡΩ.
 11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ. ΤΙΜ. 336,  ΠΟΣΟ: 585,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 719,55 ΕΥΡΩ.
 12. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. 152, ΠΟΣΟ: 1.470 ,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.808,10 EYΡΩ.
 13. ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΕ. ΑΦΜ: 094270313, ΑΡ.ΤΙΜ. 37260,  ΠΟΣΟ: 46,95 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.
 14. ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΕ. ΑΦΜ: 094270313, ΑΡ.ΤΙΜ. 37261,  ΠΟΣΟ: 46,95 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.
 15. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ. ΤΙΜ. 91, ΠΟΣΟ: 420,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 516,60 ΕΥΡΩ.
 16. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ:  106943016 , ΑΡ.ΤΙΜ. 43, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 EYΡΩ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 16 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  5.384,88  ευρώ.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter