ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 17-07-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 17/07/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 17η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1290/14-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

Προ ημερησίας διάταξης η Δ.Ε. ενημερώνεται για τα θέματα του Δ.Σ. και για την εκδήλωση με το Υπουργείο Εξωτερικών στις 23/07/2014 με θέμα "Παρουσίαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. για την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων".

Προ ημερησίας διάταξης το γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει, προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τα στοιχεία του αρμόδιου συνεργάτη, κου Τότση Νικόλαου.

Η Δ.Ε. εκφράζει την πρόθεση να συναντηθει με τον κο Τότση. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π. για την καταβολή των συνδρομών του Β.Ε.Π. των ετών 2013 και 2014. Αρ. εγγρ: 4461/27-06-2014 (1191/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή του ποσού των 1.300,00 ευρώ για την συνδρομή του  2014. Λόγω των μειωμένων εισπράξεων των Επιμελητηρίων και την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο, η Δ.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν στο μισό οι συνδρομές προς τις αναπτυξιακές εταιρείες (ΕΕΣΥΜ, ΕΟΑΕΝ, κ.λ.π.).  Μερίμνη τμήμα Δ/Ο. Αρ. απόφ: 1/17-07-2014.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. εγγρ: οικ.35112/26540/20-06-2014 (1207/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση του Σωματείου τους. Αρ. εγγρ: 2034/12-11-2013 (1255/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει μία συνάντηση με το Σωματείο. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 2/17-07-2014.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ». ΘΕΜΑ: Αποστολή του λογαριασμού ALPHA BANK του Β.Ε.Π. καθώς και των σχετικών παραστατικών των δαπανών για την πληρωμη της α΄ δόσης του προγράμματος ΤΟΠΣΑ. Αρ. εγγρ: 018/25-06-2014 (1227/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει το άνοιγμα του λογαριασμού στην ALPHA BANK εις περίπτωση αδυναμίας κατάθεση της πληρωμής της α΄ δόσης του προγράμματος στην τράπεζα Πειραιώς. Αρ. απόφ: 3/17-07-2014.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα αξιολόγησης μέτρων και πολιτικών ενίσχυσης της ελληνικής ακτοπλοΐας που εκπονεί το τμήμα Π. Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αρ. εγγρ: 24/06/2014 (1243/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να απαντήσει στην έρευνα αξιολόγησης του τμήματος Π. Μηχανικών του ΑΠΘ. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 4/17-07-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση του ακυρωθέντος Ελληνο – Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ και Επιχειρηματικών Συναντήσεων στην Σμύρνη. Αρ. εγγρ: 1503/03-07-2014 (1205/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Υπόμνημα «Το Επιμελητήριο στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην ανοικοδόμηση της χώρας. Το Επιμελητήριο το 2025» και Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας. Αρ. εγγρ: 1383/24-06-2014 (1240/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και να συμμετάσχει ο Πρόεδρος  στην Ομάδα Εργασίας, στις 18/07/2014, ημέρα Παρασκευή, με καταβολή όλων των απαιτούμενων εξόδων (μετάβαση, διαμονή κ.λ.π.). Μερίμνη τμήματα Β. Θεμάτων – Δ/Ο – Μητρώο. Αρ. απόφ: 5/17-07-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Κόστος Γ.Ε.Μ.Η. και συμπλήρωση συνημμένου πίνακα. Αρ. εγγρ: 1570/8-7-2014 (1284/10-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμπληρωθεί ο πίνακας της Κ.Ε.Ε.Ε σχετικά με το κόστος Γ.Ε.Μ.Η. Μερίμνη τμήματα Δ/Ο – Μητρώο. Αρ. απόφ: 6/17-07-2014.

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Πράξη Προέδρου» για τον επιμερισμό ποσοστών αξιολόγησης των υπαλλήλων. Αρ. εγγρ: 11065/27-06-2014 (1194/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 27/06/2014 (1193/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία ενός μνημονίου συνεργασίας. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 7/17-07-2014.

 1. Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των μελών του Β.Ε.Π. για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνοκινεζικής Ένωσης Οικονομικής, Εμπορικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας και της Κινεζικής Εταιρείας εκμετάλλευσης του Διεθνούς Κινεζικού Κέντρου Διακομετακομιστικού Εμπορίου. Αρ. εγγρ: 29/06/2014 (1192/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ε.Β.Ε.Α., Ε.Β.Ε.Π., Β.Ε.Α., Β.Ε.Π., Ε.Ε.Α. και Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 10510/30-06-2014 (1174/30-06-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον πρόεδρο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κο Θ. Καλογρίδη με θέμα την υποβολή παραίτησης του Γεν Γραμματέα κου. Μαρκομιχάλη Δημ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ: 4403/26-06-2014 (1228/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Απάντηση του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. κου Β. Κορκίδη στην πρόσκληση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 4562/01-07-2014 (1223/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΙΑ». ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συναντήσεων με τοπικούς φορείς σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο». Αρ. εγγρ: 1226/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΑΕΔ. ΘΕΜΑ: Απόφαση καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των Ασφαλιστικών εισφορών και καταβολής του συνόλου επιχορήγησης για τον μήνα Απρίλιο 2014.Αρ. εγγρ: 10115 & 10116/24-06-2014. (1230/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΜ. Υ.Λ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ. ΘΕΜΑ: Σχέδιο επιστολής διαμαρτυρίας για τις επιπτώσεις που θα έχει η επιχειρούμενη πώληση μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 1236/07-07-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΘΕΜΑ: Σύντομη ενημέρωση για τα νέα σχετικά με την υπόθεση ΟΑΕΕ. Βίντεο με 40 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αρ. εγγρ: 19/6/2014 (1256/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Διεθνείς Διαιτησίες του ICC με ελληνικό ενδιαφέρον. Αρ. εγγρ: 18/06/2014 (1269/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ACADEMY SKILLS ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2014. Αρ. εγγρ: 1159/20-06-2014 (1253/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ». ΘΕΜΑ: Επιστολή για την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 12Γ/24-06-2014 (1238/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή και να οριστεί συνάντηση με το Δ.Σ. του συλλόγου. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 8/17-07-2014.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού κα Κεφαλογιάννη Όλγα για μείωση του αριθμού των στρεμμάτων που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Αρ. εγγρ: 5589/01-07-2014 (1225/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να συνηγορήσει με τις απόψεις της επιστολής του Ε.Ο.Α.Ε.Ν προς την Υπουργό Τουρισμού. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 9/17-07-2014.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή – πρόσκληση προς τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. κο Β. Κορκίδη στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 5588/30-06-2014. (1224/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή – ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών σχετικά με την στέρηση των ελληνικών εξαγωγών. Αρ. εγγρ: 20/06/2014 (1247/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Δ.Ε. μετά την απόφαση του Δ.Σ. στις 26/06/2014. Αρ. εγγρ: 9862/30-06-2014 (1195/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή προς την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Χανίων. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 10/17-07-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. κο Κ. Μίχαλο, την Δ.Ε. της Κ.Ε.Ε.Ε. και τους προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας σχετικά με τις προτάσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. για την φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων. Αρ. εγγρ: 3862/25-06-2014 (1235/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επανέλθει αναφορικά με τις προτάσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. για τα θέματα της φορολόγησης νομικών και φυσικών προσώπων. Μερίμνη τμήματος      Β. Θεμάτων  - Μπελέκα Ανδρέα Β΄ Αντιπροέδρου. Αρ. απόφ: 11/17-07-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το επιτελείο της Κυβέρνησης και παρουσίαση προτάσεων για τα τρέχοντα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 813/20-06-2014 (1251/07-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επανέλθει σχετικά με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 12/17-07-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. κο. Κ. Μίχαλο σχετικά με την τροποποίηση του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και πρόταση συνάντησης με τον Υπουργό Πολιτισμού κο Τασούλα. Αρ. εγγρ: Φ971/3381/23-06-2014 (1245/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κο Ι. Βρούτση και στην Διοίκηση του ΟΑΕΕ, στην κα Γ. Κωτίδου σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 8219/03-07-2014 (1209/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Δυτ. Μακεδονίας ενάντια στα μέτρα για τις επιχειρήσεις της χώρας. Αρ. εγγρ: 03/07/2014 (1201/07-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. STEP UP. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου χωρίς αμοιβή για την Επικαιροποίηση Αρχείων Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1307/16-07-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αποδεχθεί την ανάθεση έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1307/16-07-2014 συναπτόμενη, υποβληθείσα σύμβαση χωρίς οικονομικό αντικείμενο, για την επικαιροποίηση των αρχείων και θέτει το θέμα υπ’ όψιν του Δ.Σ. στις 23/07/2014. Αρ. απόφ: 13/17-07-2014.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Εταιρική Σχέση: Ηλεκτρονική Διαβούλευση των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020». Αρ. εγγρ: 3665/11-07-2014 (1306/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π. κο Χαλόφτη Γεώργιο. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 14/17-07-2014.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 4/4/2014 (1328/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή του ποσού των 3.000,00 ΕΥΡΩ ως οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Μερίμνη τμήμα Δ/Ο. Αρ. απόφ: 15/17-07-2014.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 1Η  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 2014. Αρ. εγγρ: 16/07/2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναρτήσει στο site την πρόσκληση συμμετοχής προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων – Μηχανογράφησης. Αρ. απόφ: 16/17-07-2014.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2014. Αρ. εγγρ: 16/07/2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναρτήσει στο site την πρόσκληση συμμετοχής προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων – Μηχανογράφησης. Αρ. απόφ: 17/17-07-2014.

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και προώθηση του ερωτηματολογίου για έρευνα γύρω από τα Επιχειρηματικά Πρότυπα Καινοτομίας και Οργανωσιακής Βιωσιμότητας, στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 1312/16-07-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ. ΘΕΜΑ: Προσφορά για ενοικίαση χώρου στο Ελληνικό Περίπτερο, επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. στην έκθεση INTERNATIONAL IZMIR FAIR (IEF 2014) – Σμύρνης Τουρκίας,  29/8 – 2/9/2014. Αρ. εγγρ: 11/072014 (1320/16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και αίτηση συμμετοχής στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Αρ. εγγρ: 04/072014 (1308/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναρτήσει στο site το ενημερωτικό έντυπο και την πρόσκληση συμμετοχής προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων – Μηχανογράφησης. Αρ. απόφ: 18/17-07-2014

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για FORUM του INSULEUR στα Χανιά, 26 /09 – 28/09/2014. Αρ. εγγρ: 10/07/2014 (1316/16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 2Η  Έκθεση Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας Dairy Expo 2014 (01-03/11/2014). Αρ. εγγρ: 5592/11-07-2014 (1319/16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη στις 05/09 – 06/09/2014 με την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης. Αρ. εγγρ: 1572/11-07-2014 (1326/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να μεταβούν, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο οι οποίοι είναι μέλη της Συνέλευσης, τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε. και ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., γιατί θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – σύσκεψη των Δ.Ε. των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Για την Δ.Ε.Θ. αποφασίζεται επίσης  να μεταβούν οι Προϊστάμενοι των τμημάτων του Β.Ε.Π.. Αρ. απόφ: 19/17-07-2014.

 1. MEDITERRANEAN PALACE HOTEL. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις τιμές συνεργασίας για τις κρατήσεις του Β.Ε.Π. κατά την περίοδο της 79ης ΔΕΘ 2014. Αρ. εγγρ: 08/072014 (1315/16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Αίτημα μέλους του Ε.Β.Ε.Α. για αναζήτηση μικρών παραγωγικών μονάδων επιχειρήσεων με αντικείμενο τρόφιμα, ποτά, ελαιόλαδο και παράγωγα ελιάς και αρωματικά φυτά. Αρ. εγγρ: 08/07/2014 (1321/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ανταποκριθεί στο ανωτέρω αίτημα. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 20/17-07-2014.

 1. Β.Ε.Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Κείμενο προς διαβούλευση, με αντικείμενο «ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ». Παράθεση παρατηρήσεων – επισημάνσεων και συμπληρωματικών προτάσεων για την βελτίωση του πλαισίου που καθορίζει την λειτουργία και ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα της εθνικής οικονομίας. Αρ. εγγρ: 09/07/2014 (1313/16-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραθέσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του Β.Ε.Π. σχετικά με την βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης  όσον αφορά στους τομείς της επιχειρηματικότητας και βιοτεχνίας. Μερίμνη τμήμα Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 21/17-07-2014.

 1. 6Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 6η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση η οποία θα λάβει χώρα στο Δήμο Κατερίνης από 26/09 – 01/10/2014. Αρ. εγγρ: 5063 Φ.161Α/27-06-/2014  (16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΘΕΜΑ: Εθνική Τράπεζα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ε.Π. στις 30/06/2014. Αρ. εγγρ: 1292/14-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αποχώρηση Ε.Β.Ε.Π. από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και πρόταση επανεξέτασης της ανωτέρω αποφάσεως και επανένταξης στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για την στήριξη των αναγκών και την λύση των προβλημάτων των νησιών. Αρ. εγγρ: 777/03-07-2014 (1318/16-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΘΕΜΑ: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK για την υλοποίηση του ΤΟΠΣΑ «ΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». Αρ. εγγρ: 1342/17-07-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα EUROBANK σχετικά με το ΤΟΠΣΑ «ΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». Μερίμνη τμήμα Δ/Ο. Αρ. απόφ: 22/17-07-2014.

 1. TΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΘΕΜΑ: Αγορά κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛ.ΤΑ, αξίας 500,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την ανωτέρω αγορά. Μερίμνη τμήμα Δ/Ο. Αρ. απόφ: 23/17-07-2014.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με τον νεοεκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραια. Αρ. εγγρ: 24/06/2014 (1242/07-07-2014).Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένταξη της εκπόνησης μελετών αποχέτευσης ομβρίων στους Δήμους της Β΄ Πειραιά. Αρ. εγγρ: 25/06/2014 (1233/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Εναντίωση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κου. ΣΤ. Χρήστου σχετικά με το νόμο που επιγράφεται ως «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη» ο οποίος καταργεί στην ουσία τον «Καλλικράτη». Αρ. εγγρ: 27/06/2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Περάματος. Αρ. εγγρ: 30/06/2014 (1219/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 5.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΜΑ: Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Περάματος. Αρ. εγγρ: 03/07/2014 (1200/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 6. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιτυχής ολοκλήρωση της ελληνοτουρκικής έκθεσης «EXPO AEGEAN 2014» στην Μαρίνα Μυτιλήνης. Αρ. εγγρ: 26/06/2014 (1214/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 7. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Δήλωση του Γενικού Γραμματέα για το «κούρεμα» των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις. Αρ. εγγρ: 20/06/2014 (1250/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 8. ΟΜ.Υ.Λ.Ε. ΘΕΜΑ: Δηλώσεις για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργού της Κίνας στον Προβλήτα ΙΙ της COSCO. Αρ. εγγρ: 20/06/2014 (1252/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 9. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ Ε.Β.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, κου Κ. Γιαννίδη σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας και την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1260/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ &ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 24/06/2014 (1239/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 11. Ο.Β.Σ.Θ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την ειδική εκπτωτική κάρτα με την ονομασία «Πάω Φλώρινα – Πάω Πρέβεζα». Αρ. εγγρ: 468/2014/ 24-06-2014. (1231/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Σύσταση νέου Δ.Σ. του Σωματείου. Αρ. εγγρ: 24/25-06-2014 (1190/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 13. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ομιλία του προέδρου των Ευρωεπιμελητηρίων και προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. κου. Κ. Μίχαλου στην εκδήλωση του Βελγο – Ελληνικού Επιμελητηρίου κατά την διάρκεια ημερίδας στις Βρυξέλλες. Αρ. εγγρ: 24/06/2014 (1215/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 14. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή του προέδρου κου Κ. Μίχαλου προς τον υπουργό Ανάπτυξης, κο Ν. Δένδια σχετικά με τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Εμπορίου – Υπηρεσιών». Αρ. εγγρ: 8/7/2014 (1310/16-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 15. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κατάθεση βελτιωμένων προτάσεων στην νέα ηγεσία του ΥΠ.Α.ΑΝ. για την μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 18/06/2014 (1266/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 16. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Στήριξη των ελληνικών συμφερόντων στις διμερείς επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας – Κίνας, στους τομείς της Ναυτιλίας, των Εξαγωγών και των Υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1261/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 17. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εδραίωση ισχυρών δεσμών με το Επιμελητήριο Χανίων μετά την υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης. Αρ. εγγρ: 30/06/2014 (1217/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 18. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Άμεση προτεραιότητα, οι προτάσεις για την «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - “BLUE GROWTH STRATEGY”. Αρ. εγγρ: 24/06/2014 (1206/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 19. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συνεργασία με την Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρώπης. Αρ. εγγρ: 01/07/2014 (1221/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 20. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κου Κ. Καββαθά για την αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κύρους του κοινωνικού διαλόγου στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας που έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο. Αρ. εγγρ: 23/06/2014 (1246/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 21. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 17/06/2014 (1272/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 22. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου κου Κ. Καββαθά για τις κατασχέσεις από το ΚΕΑΟ και τον ΟΑΕΕ. Μελέτη και προτάσεις για τον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1262/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 23. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη γνωριμίας με το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κος Ν. Δένδιας. Αρ. εγγρ: 30/06/2014 (1220/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 24. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ, κου Β. Κορκίδη στο Ελληνοκινεζικό FORUM με τίτλο «Ελλάδα – Κίνα: Ναυτιλία, Επενδύσεις και Εμπόριο». Αρ. εγγρ: 20/06/2014 (1263/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 25. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Παρέμβαση του προέδρου, κου Β. Κορκίδη στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και του EUROFOUND για τον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα και την συμβολή του στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Αρ. εγγρ: 23/06/2014 (1249/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 26. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ECO – COMMERCE. Αρ. εγγρ: 25/06/2014 (1232/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 27. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση έρευνας με θέμα «Τουρισμός και Εμπόριο στην Κρήτη» σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους Κρήτης. Αρ. εγγρ: 30/06/2014 (1218/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 28. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση του προέδρου κου Β. Κορκίδη για το e-εμπόριο στο 3ο Συνέδριο e - business world 2014. Αρ. εγγρ: 26/06/2014 (1212/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 29. Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Αναζήτηση Ελληνοτουρκικών Επιχειρηματικών Συνεργασιών στο πλαίσιο της έκθεσης “EXPO – AEGEAN” που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη. Αρ. εγγρ: 26/06/2014 (1213/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 30. Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου του ΒΕΑ, κου Π. Ραβάνη και άμεση έκδοση διορθωτικών οδηγιών σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 27/06/2014 (1216/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 31. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Κατάθεση αιτήσεων μέχρι 13 Αυγούστου για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1248/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 32. ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ. ΘΕΜΑ: Σύσκεψη της επιτροπής, ανταλλαγή απόψεων για καλύτερη οργάνωση στους τομείς της ενημέρωσης και επαναβεβαίωση θέσεων ενάντια στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Αρ. εγγρ: 1234/07-07-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 33. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ετήσια Σύνοδος των PORT DIRECTORS των Ευρωπαϊκών Λιμανιών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στα λιμάνια και το νομικό πλαίσιο των Συμφωνιών Παραχώρησης. Αρ. εγγρ: 17/06/2014 (1273/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 34. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πελάτες του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1264/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 35. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Συνάντηση συνεργασίας με την COSCO GROUP στην κεντρική αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού. Αρ. εγγρ: 19/06/2014 (1265/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Σύσκεψη όλων των προέδρων των Συλλόγων της περιοχής όπου αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις και επισκέψεις διαμαρτυρίας στους δημοσίους φορείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1188/Φ.18/01-07-2014 (1222/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 37. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση DEMO DAY του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων STAGEONE PRE – SEED ACCELERATOR σε συνεργασία με την ομάδα της INNOVATION FARM. Αρ. εγγρ: 18/06/2014 (1271/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 38. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Όραμα ετών του Ν.Ε.Ε. να γίνει ο Πειραιάς κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Αρ. εγγρ: 23/06/2014 (1241/07-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  6.288,23 ευρώ (ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: 15).

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776. ΑΡ. ΤΙΜ.00000500. ΠΟΣΟ: 688,60 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (158,37) ΣΥΝΟΛΟ: 846,97 ΕΥΡΩ.
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902. ΑΡ. ΤΙΜ. Νο. 131. ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10) ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 3. ΛΟΓΙΣΠΟ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. ΑΡ/ΔΙΑΜ.ΣΤ 14. Α/Α 53. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΠΟΣΟ: 54,95 ΕΥΡΩ.
 4. ΛΟΓΙΣΠΟ.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. ΑΡ/ΔΙΑΜ. 26-1. Α/Α 22. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΠΟΣΟ: 321,25ΕΥΡΩ.
 5. ΛΟΓΙΣΠΟ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. ΑΡ/ΔΙΑΜ. ΣΤ. Α/Α 52. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΠΟΣΟ: 33,21 ΕΥΡΩ.
 6. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363. ΑΡ. ΤΙΜ.3136, ΠΟΣΟ: 90,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (20,70), ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 ΕΥΡΩ.
 7. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ. ΤΙΜ: 64, ΠΟΣΟ: 300,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (69,00), ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ. ΤΙΜ. 49, ΠΟΣΟ: 50,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (11,50), ΣΥΝΟΛΟ: 61,50 ΕΥΡΩ.
 9. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ.00853, ΠΟΣΟ: 110,33 + ΦΠΑ 23% (25,38), ΣΥΝΟΛΟ: 135,71 ΕΥΡΩ.
 10. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ.00874, ΠΟΣΟ 142,52 + ΦΠΑ 23% (32,78), ΣΥΝΟΛΟ: 175,30 ΕΥΡΩ
 11. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 000444981, ΠΟΣΟ: 35,78 + ΦΠΑ 13% (4,66), ΣΥΝΟΛΟ: 40,44 ΕΥΡΩ.
 12. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 000452123, ΠΟΣΟ: 35,15 + ΦΠΑ 13% (4,58), ΣΥΝΟΛΟ: 39,73 ΕΥΡΩ.
 13. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ. ΤΙΜ.62, ΠΟΣΟ: 1.600,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (368,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.968,00 ΕΥΡΩ.
 14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΠΟΣΟ: 1.400,00 + ΦΠΑ 23% (322,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.722,00 ΕΥΡΩ.
 15. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800339218, ΑΡ. ΤΙΜ.422, ΠΟΣΟ: 89,00 + ΦΠΑ 23% (20,47), ΣΥΝΟΛΟ: 109,47 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των  ανωτέρω τιμολόγιων συνολικού ποσού 6.288,23 ευρώ.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter