ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 23-12-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/12/2013

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2470/23-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 

 

 

  1. Διαπίστευση ΒΕΠ για πιστοποίηση επαγγελμάτων.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ με αριθμό 3133/2013 ΦΕΚ, και δεδομένου ότι το ΒΕΠ έχει προχωρήσει στην συνεργασία με την εταιρεία TUV RHEINLAND HELLAS, θεωρείται απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να μπορέσει να γίνει η διαπίστευση του ΒΕΠ.

Το Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό καταθέτει στην Δ.Ε. τις κάτωθι προσφορές:

Α) EUCAT S.A.  Ποσό : 5.000 + ΦΠΑ 23%. Αρ. εγγρ. 2433/13-12-2013.

Β) Υour consulting partner ΕΠΕ. Ποσό : 8.500 + ΦΠΑ 23%. Αρ. εγγρ. 2439/16-12-2013.

Γ) Α. ΚΑΡΑΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ. Ποσό : 10.000 + ΦΠΑ 23%. Αρ.εγγρ. 2456/20-12-2013.

Η Δ.Ε. αφού είδε τις προσφορές που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναθέσει στην εταιρεία EUCAT S.A., έναντι του ποσού των 5.000 ευρώ + ΦΠΑ, την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την διαπίστευση του ΒΕΠ, και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Αρ. απόφ. 1/23-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

  1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Συνδρομή στην ΕΕΔΕΓΕ για το έτος 2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρώσει στην ΕΕΔΕΓΕ το ποσό των 500 ευρώ για το έτος 2013. Αρ. απόφ. 2/23-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

  1. LETRINA S.A. Θέμα: Eτήσια επιθεώρηση επιτήρησης του ΒΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008. Στις 20-2-2014 συμπληρώνονται 2 χρόνια από την αρχική αξιολόγηση του ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 2494/23-12-2013.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης του ΒΕΠ και να οριστεί ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η ετήσια επιθεώρηση εργασίας. Αρ. απόφ. 3/23-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων. 

 

  1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Επιβεβαιωμένες συμμετοχές της ρωσικής αποστολής στο 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 2491/23-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει ανάρτηση του εγγράφου στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Αρ. απόφ. 4/23-12-2013. Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.

 

  1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θέμα: Νέα σύνθεση Δ.Ε. του Επιμελητηρίου της Λάρισας. Αρ. εγγρ. 2462/23-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς το Επιμελητήριο Λάρισας. Αρ. απόφ. 5/23-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

  1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που θα ισχύσουν από 1-1-2014. Αρ. εγγρ. 2479/23-12-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

  1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Πρόστιμα για μη έγκαιρη καταχώρηση ΑΠΔ. Αρ. εγγρ. 2478/23-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

  1. ΓΣΕΒΕΕ-ΟΜΑΣΕ. Θέμα: Προτάσεις στο καινούργιο σχέδιο νόμου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αρ. εγγρ. 2477/23-12-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter