ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 24-03-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 24/03/2014

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 24η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 545/20-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, και ο  Γενικός Γραμματέας  Γεράσιμος Μιχαλάκης. Απουσίαζε ο Β΄Αντιπρόεδρος κ. Ανδρ. Μπελέκας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Αρ.εγγρ. 467/10-3-2014.

H Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Έγκριση της α’ τροποποίησης Π/Υ οικον. Έτους 2014 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ. 514/12-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας σχετικά με την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 466/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. PREMIUM CONSULTING. Θέμα: Ορισμός 3 ατόμων για τον φορέα μας στις επιτροπές παραλαβής δράσεων που θα συγκροτηθούν στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Σχέδιο για την απασχόληση και τη Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά που υλοποιεί η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά». Αρ. εγγρ. 548/20-3-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΒΙΚ. ΑΕΒΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του ΒΕΠ για την άψογα οργανωμένη εκδήλωση του ΒΕΠ με τους εκπροσώπους της Fujairah. Προτείνεται η διοργάνωση εκδήλωσης στο ΒΕΠ με θέμα την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού κόλπου. Αρ. εγγρ. 468/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο ΒΕΠ με θέμα την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού κόλπου, στις αρχές Φθινοπώρου. Αρ. απόφ. 1/24-3-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της διάλυσης του Κέντρου Νέων Επιχειρηματιών Πειραιά. Αρ. εγγρ. 476/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θέμα: Πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών από 2 έως 6 μήνες αναλαμβάνοντας την αμοιβή τους ο φορέας που θα τους απασχολήσει. Αρ. εγγρ. 490/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΠΕ. SGA. Θέμα: Aλλαγές στην επικουρική ασφάλιση των νέων ασφαλισμένων του ΙΚΑ. (Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993). Αρ. εγγρ. 470/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Θέμα: 1η Συνάντηση μεσογειακής γαστρονομίας στην έκθεση food expo από 15-17 Μαρτίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo. H συμμετοχή στον χώρο των εκδηλώσεων στοιχίζει 1500 ευρώ. Αρ. εγγρ. 465/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΟΒΑΣ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 479/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ομοσπονδία έχει έδρα την Αθήνα.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αίτηση χορήγησης προκαταβολής μισθού στον υπάλληλο Λ. Μουζακίτη 1.500 ευρώ.  Αρ. εγγρ. 461/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να χορηγηθεί η προκαταβολή των 1.500 ευρώ στον υπάλληλο του ΒΕΠ Κο Λεωνίδα Μουζακίτη. Αρ. απόφ. 2 /24-3-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Η επιχείρηση ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ έκανε διακοπή εργασιών το έτος 2012 και πλήρωσε και το έτος 2013. Ζητάει με αίτησή της να επιστραφεί η συνδρομή του έτους 2013. Αρ. εγγρ. 453/7-3-2014.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η εισπραχθείσα συνδρομή του έτους 2013 να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αρ. απόφ. 3 /24-3-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. Θέμα: Aίτηση της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΟΕ» να γίνει η διαγραφή της από το μητρώο του ΒΕΠ, επειδή ο ένας εκ των ομορρύθμων εταίρων της είναι μέλος του ΤΕΕ. Αρ. εγγρ. 549/20-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει η διαγραφή της ως άνω εταιρείας, επειδή στο μητρώο του ΒΕΠ είναι γραμμένη η εταιρεία και όχι το μέλος της εταιρείας που είναι γραμμένο στο ΤΕΕ. Αρ. απόφ. 4 /24-3-2014. Μερίμνη τμ. Μητρώου.

 1. ΠΑΣΟΚ. Θέμα: Eπιστολή σχετικά με την αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων. Αρ. εγγρ. 482/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Kατάργηση των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού σε αρκετά μεγάλα νησιά. Αρ. εγγρ. 469/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Έκδοση Π.Δ. το οποίο προβλέπει ηπιότερες προυποθέσεις αδειοδότησης σφαγείων στα μικρά νησιά. Αρ. εγγρ. 477/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενημερώσουμε τον επαγγελματικό σύλλογο Κυθήρων για το ανωτέρω Π.Δ. Αρ. απόφ.5 /24-3-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Τροποποίηση της υφιστάμενης δημοτικής χωροταξίας στα μεγάλα νησιά. Αρ. εγγρ. 472/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Στήριξη σεισμόπληκτων και επιχειρήσεων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Αρ. εγγρ. 489/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Θέμα: Πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής για την Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στο Ηράκλειο. (4 και 5 Απριλίου). Αρ. εγγρ. 484/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. Θέμα: Αίτημα για χορήγηση κατάστασης επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων που είναι μέλη του ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ. 491/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθούν ότι στοιχεία έχουμε σύμφωνα με την αίτηση του Επιμελητηρίου Έβρου. Αρ. απόφ. 6/24-3-2014. Μερίμνη τμ.Μηχανογράφησης.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. Θέμα: Προτάσεις για την βελτίωση των φορολογικών διαδικασιών και την ενίσχυση της δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 473/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: 8η περιφερειακή έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.  (2-7 Μαίου). Αρ. εγγρ. 487/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όποιος θέλει από την Δ.Ε. μπορεί να παρευρεθεί στην ανωτέρω έκθεση. Αρ. απόφ. 7/24-3-2014.

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ. Θέμα: Αποτελέσματα ημερίδας με θέμα τις νέες φορολογικές διαδικασίες και τα δυσμενή προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στις επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 480/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Συγχαρητήρια για την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Σύνδεση του Ν. Σερρών με το φυσικό αέριο. Αρ. εγγρ. 474/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΑ. Θέμα: Συμμετοχή στην έκθεση “Greece Welcomes You in London” στο OLYMPIA NATIONAL HALL από τις 3 έως και τις 6 Ιουλίου 2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Αναδιάρθρωση Δ.Ε. Αρ. εγγρ. 483/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημέρωθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Επιχειρηματική αποστολή στο Krasnodar της Νότιας Ρωσίας στις 9-12 Απριλίου 2014. Αρ. εγγρ. 478/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Θέμα: Ψήφισμα φορέων σχετικά με τα εξοντωτικά πρόστιμα και τις ποινές που επιβάλλουν αδιακρίτως για φορολογικές παραβάσεις. Αρ. εγγρ. 492/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ. Θέμα: Ο Πειραιάς στο έλεος του τραμ. Αρ. εγγρ. 475/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Πρόσκληση για τον Πρόεδρο του ΒΕΠ στην συνέντευξη τύπου στις 26-3-2014 στα γραφεία του εμπορικού συλλόγου για την παρουσίαση της εφαρμογής «Go Piraeus».

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθεί ο Κος Γ. Κωνσταντόπουλος. Αρ. απόφ. 8/24-3-2014.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Επιμνημόσυνη δέηση για την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γεωργίου Κασιμάτη, την Κυριακή 30-3-2014 στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Πειραιώς.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Μηνυτήρια αναφορά της ΓΣΕΒΕΕ για την μη απόδοση 100.000.000 ευρώ εκ μέρους του ΟΑΕΕ στον ΟΑΕΔ. Αρ. εγγρ. 471/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Θέμα: Ανακοίνωση έναρξης πράξης «Συνέργεια για την απασχόληση στον Δήμο Πειραιά». Αρ. εγγρ. 481/10-3-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΒΕΑΜΜ. Θέμα: Προβλήματα του κλάδου των βιοτεχνών επισκευαστών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών. Αρ. εγγρ. 485/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κο Α. Σαμαρά τον οποίο ο Κος Μίχαλος ευχαριστεί για τις προσωπικές του παρεμβάσεις σε ότι αφορά την διόρθωση αδικιών που απορρέουν από προσφάτως ψηφισθέντες φορολογικούς νόμους. Αρ. εγγρ. 486/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Η ΕΣΕΕ τονίζει ότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι των τιμών στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαικές χώρες. Αρ. εγγρ. 488/10-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.987,97  ευρώ.

 

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ. ΤΙΜ. 125, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ. ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127, AΡ. ΤΙΜ. 126, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, AΡ. ΤΙΜ. 53, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 EYΡΩ.
 4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, AΡ. ΤΙΜ. 54, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 123,00 EYΡΩ.
 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ. ΤΙΜ. 25, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 123,00 EYΡΩ.
 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ. ΤΙΜ. 26, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 184,50 EYΡΩ.
 7. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, AΡ. ΤΙΜ. 20, ΠΟΣΟ: 284,00 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 320,92 EYΡΩ.
 8. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014), ΠΟΣΟ: 207,95 ΕΥΡΩ.
 9. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014-ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ), ΠΟΣΟ: 33,74 ΕΥΡΩ.
 10. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014), ΠΟΣΟ: 20,33 ΕΥΡΩ.
 11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014), ΠΟΣΟ: 199,19 ΕΥΡΩ.
 12. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014-ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ), ΠΟΣΟ: 33,99 ΕΥΡΩ.
 13. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014), ΠΟΣΟ: 20,54 ΕΥΡΩ.
 14. ΔΕΗ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (28-11-2013 ΕΩΣ 28-1-2014), ΠΟΣΟ: 115,07 ΕΥΡΩ.
 15. ΔΕΗ ΒΕΠ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (28-11-2013 ΕΩΣ 28-1-2014), ΠΟΣΟ: 73,64 ΕΥΡΩ.
 16. ΔΕΗ ΒΕΠ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (11-2-2014 ΕΩΣ 13-3-2014), ΠΟΣΟ: 697,00 EYΡΩ.
 17. ΟΤΕ.ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ: 4130800,  (01-01-2014 ΕΩΣ 28-02-2014), ΠΟΣΟ: 118,00 ΕΥΡΩ.
 18. ΟΤΕ. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ: 4131100,  (01-01-2014 ΕΩΣ 28-02-2014), ΠΟΣΟ: 87,00 ΕΥΡΩ.
 19. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, AΡ. ΤΙΜ. 1192, ΠΟΣΟ: 146,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 179,58 EYΡΩ.
 20. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ. 468, ΠΟΣΟ: 399,59 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 491,52 EYΡΩ.
 21. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765, ΑΡ. ΑΠΟΔ. 24886, ΠΟΣΟ: 651,00 EYΡΩ.
 22. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΤΟΣ. ΑΦΜ: 019314406, AΡ. ΤΙΜ. 998, ΠΟΣΟ: 219,51 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 270,00 ΕΥΡΩ.

 

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 22 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.987,97 ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           Π.ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter