ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 6-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 06/03/2013

                                                                                                                          

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 6η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 369/4-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, απουσίαζε ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ.    Μπελέκας.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Αίτημα για γνωστοποίηση στοιχείων. Έγγρ.284/18-02-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Πταισματοδικείου Πειραιά με αρ. πρωτ. 284/18-2-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλούν τα στοιχεία που ζητούν, εφόσον είναι μέλη μας. Αρ. απόφ. 1/6-3-2013. ( Μερίμνη τμ. Mητρώου).

 

 1. ΕΛΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.Θέμα: Λογαριασμοί Δ.Ε.Η Ιανουαρίου 2013  της επιχείρησής μας.Έγγρ.241/12-02-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της ΔΕ το έγγραφο της ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ με αρ. πρωτ. 241/12-2-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να κάνουμε μία επιστολή διαμαρτυρίας προς το αρμόδιο Υπουργείο και να εκδώσουμε ένα αυστηρού περιεχομένου δελτίο τύπου. Αρ. απόφ. 2/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. LETRINA S.A  Θέμα: Επιθεώρηση επιτήρηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του ΒΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1429(Ημερομηνίες επιτήρησης 12-15/02/2013. Έγγρ.282/18-2-2013.

     Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την ημερίδα στα Κύθηρα. Έγγρ. 248/12-2-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.Θέμα: Προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ.Έγγρ. 270/14-2-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Θέμα: Διαβίβαση Επιστολής  ΒΕΠ σχετικά με ρύθμιση χρεών επιχειρηματιών στο Δημόσιο.έγγρ.288/18-02-2013.

     Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΠΕ Θέμα: Συνεργασία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΟΠΕ 2013. Έγγρ. 221/8-2-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της ΔΕ το έγγραφο του ΟΠΕ με αρ. πρωτ. 221/8-2-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στο site μας το πρόγραμμα του ΟΠΕ. Αρ. απόφ. 3/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης).

 

 

 1. ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Θέμα: Αποδοχή της συνεργασίας με το Επιμελητήριο στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25. Έγγρ. 290/19-2-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

9. Ορισμός ημερομηνίας εκδήλωσης απονομής βεβαιώσεων σε    τεχνικούς ασφαλείας Γ΄κατηγορίας. Τα σεμινάρια έγιναν σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διοργανωθεί εκδήλωση απονομής βεβαιώσεων στους τεχνικούς ασφαλείας. Αρ. απόφ. 4/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

10. ΕΟΑΕΝ ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομών επιμελητηρίων μελών.Έγγρ. 341/28-2-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της ΔΕ το έγγραφο του ΕΟΑΕΝ με αρ. πρωτ. 341/28-2-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  την εξόφληση της συνδρομής στον ΕΟΑΕΝ σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Αρ. απόφ 5/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 

 

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 1. ΕΕΔΕΓΕ.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.

Χαιρετισμός για διακήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και ένσταση για κάποια κενά αυτής της διαδικασίας. Έγγρ.219/08-02-2013.  Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.Επιστολή προς  Πρόεδρο της ΚΕΕΕ Κ.κ.Μίχαλο με θέμα πρόσφατη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά. Έγγρ.275/15-02-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΜΑ : Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας Κ. Ιωάννη Βρούτση σχετικά με την επανεξέταση προυποθέσεων για καταβολή επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους ΟΑΕΕ. Έγγρ. 378/5-3-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της ΔΕ το έγγραφο του Επιμελητηρίου Κοζάνης με αρ. πρωτ. 378/5-3-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αποστείλει το ΒΕΠ μία αντίστοιχη επιστολή. Αρ. απόφ. 6/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ : Επιστολή προς Πρόεδρο ΚΕΕΕ Κο Μίχαλο, κοιν. Προέδρους Επιμελητηρίων σχετικά με έγγραφο της ΚΕΕΕ αρ. πρωτ. 503/28-2-2013. Έγγρ. 374/5-3-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ : Επιστολή προς Πρόεδρο ΚΕΕΕ Κο Μίχαλο, κοιν. Προέδρους Επιμελητηρίων. Έγγρ. 376/5-3-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ ΘΕΜΑ: Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΕΑ Κο Ιωάννη Ρεκλείτη, κοιν. Προέδρους Επιμελητηρίων. Έγγρ. 375/5-3-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»-Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα. Για το θέμα στείλαμε το υπ’αρ. 195/5-3-2013 στον Υπουργό Ανάπτυξης. Έγγρ. 377/5-3-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τη Βουλή των Ελλήνων. Επείγουσα παρέμβαση Δήμου Πόρου για την εισήγηση του νομοσχεδίου διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις. Έγγρ. 359/1-3-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη το έγγραφο του Δήμου Πόρου με αρ. πρωτ. 359/1-3-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσουμε τη δυνατότητα  πραγματοποίησης μιας ημερίδας στον Πόρο. Αρ. απόφ. 7/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Έγγρ. 362/1-3-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

10.ΓΣΕΒΕΕ ΘΕΜΑ: Δελτίο τύπου. Έγγρ. 312/25/2/2013. Η      ΔΕ  ενημερώθηκε.

 

11.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

12.ICC ΕΛΛΑΣ ΘΕΜΑ: Παγκόσμια έρευνα του ICC. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

13.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου-Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας τις Κυριακές. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 

Κ.Ε.Ε.Ε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Πρόταση της ΚΕΕΕ για συμμετοχή στο έργο «Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Οργάνωση των Επιμελητηρίων. Διοικητική Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός για την Ανάπτυξη και Στήριξη της Επιχειρηματικότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση».Έγγρ. 372/5-3-2013. Ο Δ/ντής θέτει υπόψη της ΔΕ το έγγραφο της ΚΕΕΕ με αρ. πρωτ. 372/5-3-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υπογραφεί το πρωτόκολλο συνεργασίας και να σταλεί άμεσα στην ΚΕΕΕ. Αρ. απόφ. 8/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. K.E.E.E. Θέμα: Απόδοση του 0,8% στην ΟΣΥΕ. Έγγρ. 333/27-02-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων για τη Βιομηχανία-Επιχειρηματικότητα 2012-2030. Έγγρ.287/18-02-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.Θέμα: Προτάσεις-τροποποίηση Ν.3325/2005-Ν.3982/2011 & Εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική.Έγγρ.212/06-02-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε Θέμα: Βελτιώσεις  Ν.4014/2011 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Έγγρ.280/18-02-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε Θέμα: Αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσω των Επιμελητηρίων/ Επίσπευση θεσμοθέτησης Π.Δ.Έγγρ.285/18-02-2013.Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε Θέμα: Επιστολή προς Υπουργό Ναυτιλίας Κο Μουσουρούλη. Έγγρ. 316/25-2-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε Θέμα: Επιστολή προς Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Κο Π. Μίχαλο. Έγγρ. 361/1-3-2013.

Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε Θέμα: Επιστολή προς Υπουργό Υγείας Κο Α. Λυκουρέντζο.  Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Συμμετοχή της ΚΕΕΕ σε Συμβούλια και Επιτροπές. Έγγρ. 317/25-2-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 

         ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

 1. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Θέμα: Αίτηση διαγραφής από το ΒΕΠ και επιστροφή των συνδρομών του ή μέρος αυτών. Έγγρ. 291/19-2-2013.  Έχει απαντήσει το Επιμελητήριο στον Κο Κάτσουρα Μιχαήλ, ότι δεν μπορεί να διαγραφεί ούτε να επιστραφούν οι συνδρομές του.

 

 1. ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης επιστροφής συνδρομής έτους 2013 λόγω διακοπής στην εφορία. Έγγρ. 379/5-3-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφεί το 50% του ποσού που έχει καταβάλει στο Επιμελητήριο ο Κος Βαρουχάκης. Αρ. απόφ. 9/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. ΤΣΙΡΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο του ΒΕΠ και επιστροφή συνδρομών του λόγω αντικειμένου δραστηριότητας του-ψυχολόγος. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφούν τα χρήματα. Αρ. απόφ.10/6-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Θέμα: Σχετικά με μείωση των αποδοχών, των αποζημιώσεων, των εξόδων παράστασης και των αμοιβών εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και στα μέλη του Δ.Σ.των ΝΠΔΔ μειώνονται κατά 20% από 1.1.2013. Έγγρ. 203/6-2-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

 

Ο Δ/ντής προτείνει στην ΔΕ τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής του ΒΕΠ.

Μέλη στην επιτροπή παραλαβής προτείνονται οι κάτωθι υπάλληλοι του Β.Ε.Π. :

Τακτικοί :

Καλόπλαστος Δημήτρης

Σφυράκη Καλλιόπη

Γκλεζάκου Άννα

 

Αναπληρωματικοί:

Λεκάκου Αθανασία

Μουζακίτης Λεωνίδας

Σαρρή Ελένη

Η ΔΕ αποδέχτηκε την πρόταση του Δ/ντή σχετικά με τον ορισμό μελών  στην επιτροπή παραλαβής του ΒΕΠ.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

 1. Δ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΟΣΟ 120,00 (Φωτογραφίες εκδήλωσης στο Ευγενίδειο).

 

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 3010 ΠΟΣΟ 856,08.

 

 1. Π. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ Π. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΟΕ, ΑΦΜ : 082755534, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1701, ΠΟΣΟ 120,54.

 

 1. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ. ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΦΜ: 055953127, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 11, ΠΟΣΟ 369.00

 

 1. RAINBOW GROUP, ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 277688, ΠΟΣΟ 47,07.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΠΕ, ΑΦΜ 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19620, ΠΟΣΟ 431,49.

 

 1. IP HOST INTERNET SOLUTIONS, ΑΦΜ 999313139, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 37861, ΠΟΣΟ 461,25.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΠΕ, ΑΦΜ 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 19660, ΠΟΣΟ 59,66

 

 1. G.M.A. COMPUTERS, ΑΦΜ 019314406, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 916, ΠΟΣΟ 1072,56.

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΦΜ: 054837850 ΠΟΣΟ 1193,10

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει τις ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  εξόφληση των  τιμολογίων.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter