ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 01-12-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 01/12/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 01η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1590/30-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γενικός Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης έγκρισης κατ’ εξαίρεση προσλήψεων. Αρ. εγγρ: 122992/09-11-2017 (1592/30-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην Ελευσίνα. Αρ. εγγρ: 1583/28-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Εφορευτικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην Ελευσίνα. Αρ. εγγρ: 132435/01-12-2017 (1596/01-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ορισμός βοηθητικού προσωπικού για τις Επιμελητηριακές Εκλογές 2017. Αρ. εγγρ: 131372/30-11-2017 (1594/01-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παροχή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις ΜμΕ, για την ολοκλήρωση της διατριβής του διδακτορικού φοιτητή κ. Παύλου Κωνσταντινίδη. Αρ. εγγρ: 1582/28-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ανάθεση δαπανών για τις Εκλογές (CATERING ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ).

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει τις κάτωθι προσφορές για την σίτιση της Εκλογικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και του βοηθητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια των εκλογών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στον Πειραιά και στην Ελευσίνα, στις 3 και 4/12/2017:

Α. ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΩΡΑΙΑ:

Για τις δύο ημέρες των εκλογών, τιμή κατ’ άτομο 10,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1589/30-11-2017.

Β. ALPINA CATERING:

Για την Κυριακή 3/12/2017 προσφορά μενού για 30 άτομα με έτοιμα φαγητά (4 επιλογές), σαλάτα, ψωμί και νερά ατομικά, τιμή χρέωσης 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για τη Δευτέρα 4/12/2017 για 30 άτομα προσφορά μενού με φαγητά σε μπουφέ, σαλάτες, ψωμί, νερά ατομικά και αναψυκτικά, τιμή χρέωσης 270,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1586/29-11-2017.

Γ. ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ:

Για την Κυριακή 3/12/2017 προσφορά φαγητό σε μπουφέ με τιμές από 0,75 ευρώ έως 2,05 ευρώ ανά τεμάχιο και σαλάτα με τιμή 4,95 ευρώ ανά τεμάχιο.

Για τη Δευτέρα  (μεσημέρι) προσφορά μενού με φαγητά μερίδες με τιμές από 5,95 ευρώ έως 6,95 ευρώ ανά τεμάχιο και για το βράδυ της ίδιας ημέρας, προσφορά μπουφέ σε διάφορες τιμές/kg και τιμές /τεμάχιο. Αρ. εγγρ: 1565/23-11-2017.

Για την Εφορευτική Επιτροπή και το βοηθητικό προσωπικό που θα βρίσκονται στο παράρτημα της Ελευσίνας

Δ. ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ:

Προσφορά γευμάτων εκλογών, φαγώσιμα – γεύμα, 10,00 ευρώ το άτομο και σνακ – νερό 6,00 ευρώ ημερησίως το άτομο. Αρ. εγγρ: 1595/01-12-2017.

Επίσης το τμήμα Δ/Ο καταθέτει και δύο προσφορές σχετικά με τη φύλαξη και των δύο χώρων (Πειραιάς – Ελευσίνα) ως κάτωθι:

Α. CHAMPION SECURITY A.E.:

Για την φύλαξη και των δύο χώρων, συνολικές ώρες τριάντα δύο (32): 272,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 439/30-11-2017 (1591/30-11-2017).

Β. WORLD SECURITY. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΕΠΥΑ:

Για την φύλαξη και των δύο χώρων τριάντα δύο ώρες (32) συνολικά: 290,00 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1566/23-11-2017.

Κατόπιν ελέγχου όλων των προσφορών, η Δ.Ε. αποφασίζει ως κάτωθι:

Αναθέτει στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΩΡΑΙΑ τη σίτιση της Εκλογικής Επιτροπής και του βοηθητικού προσωπικού για τις ημέρες των εκλογών, με τιμή 10,00 κατ’ άτομο επιπλέον ΦΠΑ.

Αναθέτει στην επιχείρηση με την επωνυμία ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ τη σίτιση της Εφορευτικής Επιτροπής και του βοηθητικού προσωπικού για τις ημέρες των εκλογών στην Ελευσίνα, με κόστος 10,00 ευρώ κατ’ άτομο για γεύμα και σνακ – νερό 6,00 ευρώ ημερησίως κατ’ άτομο.

Όσον αφορά στην φύλαξη των δύο χώρων (Πειραιάς – Ελευσίνα) τις δύο ημέρες των Εκλογών, η Δ.Ε. αναθέτει στην εταιρεία CHAMPION SECURITY A.E. την φύλαξη για 32 ώρες συνολικά και τις δύο ημέρες έναντι του ποσού των 272,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/01-12-2017.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΦΜ: 036996969. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου ΣΕΙΡΑ Β Νο.50, Γ΄ΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΣΟ: 855,60 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, ποσού 855,60 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0419). Απόφ.3/01-12-2017.

 1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜ. ΕΥΔΟΚΙΑ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΦΜ: 077170617. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου Νο. 367, 3η ΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ), ΠΟΣΟ: 1.116,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, ποσού 1.116,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0419). Απόφ.4/01-12-2017

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πληρωμή συνδρομής ποσού 4.316,82 ευρώ για το έτος 2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ποσού των 4.316,82 ευρώ προς την Κ.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2016. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 2492). Απόφ.5/01-12-2017.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  4.037,02 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.5170, ΠΟΣΟ: 27,28 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΑΦΜ: 053764056, ΑΡ.ΤΙΜ.00461, ΠΟΣΟ: 1.475,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ. ΑΦΜ: 038219501, ΑΡ.ΤΙΜ.384, ΠΟΣΟ: 1.041,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 4. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 6487, ΠΟΣΟ: 261,06 ΕΥΡΩ (κωδ. 1381).
 5. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.01268, ΠΟΣΟ: 143,15 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 6. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000576, ΠΟΣΟ: 1.013,33 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 1. ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΑΔΙΚΟ. ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΑΦΜ: 054962520, ΑΡ.ΤΙΜ.01, ΠΟΣΟ: 75,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.037,02  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                             ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter