ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 02-02-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 02/02/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 02η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 67/23-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Απουσίαζαν οι κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος και Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων για Προϋπολογισμούς Επιμελητηρίων έτους 2017. Αρ. εγγρ: 9550/25-01-2017 (102/31-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για την διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄). Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-01-2017 (130/02-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β5 Δ/ΝΣΗ. ΘΕΜΑ: Επιστολή Ενώσεων/Ομοσπονδιών Εταιρειών Πληροφορικής στον Ινδό Υπουργό Οικονομικών. Αρ. εγγρ: 4410 (470)/30-01-2017 (120/01-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2017/Κολωνία – Γερμανία. Αρ. εγγρ: 90/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ερώτημα προς την Υπουργό Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου, με θέμα την κυβερνητική πολιτική η οποία τρέπει σε φυγή τους νέους επιστήμονες στην Ελλάδα. Αρ. εγγρ: 119/02-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση καταλόγου ενόρκων έτους 2017 – 2018. Αρ. εγγρ: 395/17-01-2017 (86/31-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για το έτος 2017 – 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/02-02-2017.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση καταστατικού του Συλλόγου λόγω προσθήκης όρου στην επωνυμία. Αρ. εγγρ: 46/2/13-01-2017 (50/19-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων για την αλλαγή της επωνυμίας. Απόφ.2/02-02-2017.

 1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής αρωγής για την κάλυψη του ποσού των 62.000,00 ευρώ για την ανάθεση της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αρ. εγγρ: 270/30-01-2017 (126/02-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την αναβολή της συζήτησης για επόμενη συνεδρίαση που θα παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος. Απόφ.4/02-02-2017.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ/Νοέμβριος 2016. Αρ. εγγρ: 56/19-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αίτημα του Β.Ε.Π. για παραχώρηση αίθουσας την Πέμπτη 30/03/2017, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα». Αρ. εγγρ: 136/27-01-2017 (115/01-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΑ.Λ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του σχολείου στην πρωτοβουλία του Β.Ε.Π. για την τεχνική εκπαίδευση και ορισμός εκπροσώπου του ΕΠΑ.Λ Κορυδαλλού. Αρ. εγγρ: 237/01-02-2017 (114/01-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Αίτημα καταβολής συνδρομών των ετών που υπολείπονται συνολικού ποσού 7.950,00 ευρώ ή τουλάχιστον των ετών 2016 και 2017 ποσού 3.600,00 ευρώ για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 4852/31-01-2017 (118/02-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή του ποσού των 1.800,00 ευρώ για το έτος 2016. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ. 2529δ). Απόφ.5/02-02-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ανάρτηση ανακοίνωσης της έκδοσης λευκώματος – οδηγού εξαγωγικών εταιρειών στην ιστοσελίδα των Επιμελητηρίων – μελών. Αρ. εγγρ: 57/19-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα τον καθορισμό ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2016 – Χρεωστικό σημείωμα. Αρ. εγγρ: 103/31-01-2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση συνδρομής έτους 2014, ποσού 1.618,35 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ. 2512). Απόφ.6/02-02-2017.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με διοργάνωση ημερίδας από την EESC στις 07/02/2017 στην Μάλτα με θέμα: «Ποιο το μέλλον για τα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;». Αρ. εγγρ: 100/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΔΕΠ ΔΕΗ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 131/02-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί ενημερωτική συνάντηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/02-02-2017.

 1. WIMA. ΘΕΜΑ: Αίτημα υποστήριξης και οικονομικής χορηγίας του Β.Ε.Π. στην ημερίδα που διοργανώνει η WIMA στην Λεμεσό στις 9 Φεβρουαρίου 2017 στο CAROB MILL. Αρ. εγγρ: 104/31-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την χορήγηση του ποσού των 300,00 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στην ανωτέρω Ημερίδα (ΚΩΔ. 2499β). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/02-02-2017.

 1. ΟΟΣΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του ερωτηματολογίου για τις επιχειρήσεις με θέμα το Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης κατά της διαφθοράς. Αρ. εγγρ: 93/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία έχει ανταποκριθεί.

 1. ΟΟΣΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνάντηση διαβούλευσης με την ομάδα έργου του ΟΟΣΑ, την Τετάρτη 15/02/2017 στο ΕΒΕΑ. Αρ. εγγρ: 121/02-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σχετικά με την διεξαγωγή/συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Αρ. εγγρ: 92/31-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να γίνει η συνδιοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μετά τον Απρίλη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/02-02-2017.

 1. ΔΕΘ HELEXPO. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην έκθεση FRESKON. Αρ. εγγρ: 0123/19-01-2017. (91/31-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ALFA EXPO. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την Έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως 21/05/2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Αρ. εγγρ: 101/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. KNOWLEDGE – CENTER. ΘΕΜΑ: Ενδεχόμενη συνεργασία για ERASMUS. Αρ. εγγρ: 99/31-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος από τον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Χαλόφτη Γεώργιο. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/02-02-2017.

 1. HELLENIC ASSOCIATION for ICT in AGRICULTURE (HAICTA). ΘΕΜΑ: 8ο Διεθνές Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Αγροκαλλιέργεια, Τρόφιμα και Περιβάλλον. Αρ. εγγρ: 89/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικών εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων. Αρ. εγγρ: 108/20-01-2017 (95/31-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή απόψεων που αφορούν στους προβληματισμούς αλλά και στις προσδοκίες του παραγωγικού κόσμου της περιοχής, εν όψει της διοργάνωσης της δημόσιας διαβούλευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση από την Επιτροπή Διαλόγου. Αρ. εγγρ: 96/19-01-2017 (94/31-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ – Μεταβατικές διατάξεις. Αρ. εγγρ: 66/19-01-2017 (87/31-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α – ENTERPRISE EUROPE NETWORK. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων σε BIOFACH/VIVANESS 2017 και ECOBUILD. – Δωρεάν συμμετοχή. Αρ. εγγρ: 88/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Κείμενο αρχών για το νέο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 927/01-02-2017 (128/02-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, με θέμα την δημιουργία 30 Κέντρων Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και πρόταση διάθεσης δωρεάν χώρου για την λειτουργία του Κ.Ε.Υ.Δ. Πειραιά. Αρ. εγγρ: 90/10-01-2017 (49/19-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Β.Ε.Π. την Δευτέρα 23/01/2017 στις 16:00 – Θέματα ημερησίας διάταξης. Αρ. εγγρ: 147/17-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, σχετικά με το Νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών. Αρ. εγγρ: 34/10-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της Έκθεσης AGROEXPO 2017 – Μεσολάβηση και στήριξη από το Β.Ε.Π. μέσω της επιχορήγησης της συμμετοχής των επιχειρήσεων – μελών του. Αρ. εγγρ: 129/12-01-2017. (52/19-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/02-02-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ – Μεταβατικές διατάξεις. Αρ. εγγρ: 53 & 54/19-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 5η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης. Αρ. εγγρ: 96/31-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 76/19-01-2017 (98/31-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/02-02-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής και αποστολή στοιχείων επικοινωνίας επιχειρήσεων του Β.Ε.Π. για την επόμενη διοργάνωση του Πανελλήνιου Partenariat Εκκλησιαστικών Ειδών και Θρησκευτικού Τουρισμού που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο στην Καλαμπάκα. Αρ. εγγρ: 191/20-01-2017 (97/31-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του κ. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 111/01-02-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την μη διαγραφή του κ. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ από το Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.14/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής της κας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής στο Ε.Ε.Π. και απαλλαγής της από το κόστος υποβολής αίτησης και από το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.Αρ. εγγρ: 112/01-02-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή της κας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ από το Β.Ε.Π. αφού πρώτα υπάρξει επικοινωνία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.15/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του κ. ΛΥΡΙΣΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. από τις 19/10/2000. Αρ. εγγρ: 58/19-01-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή του κ. ΛΥΡΙΣΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. από 19/10/2000. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.16/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, λόγω λανθασμένης εγγραφής. Αρ. εγγρ: 113/01-02-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ από το Β.Ε.Π. λόγω λανθασμένης εγγραφής. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.17/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του κ. ΤΣΟΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από το Β.Ε.Π. λόγω παλαιότερης εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1628/08-12-2016.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την μη διαγραφή του κ. ΤΣΟΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από το Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.18/02-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κατάθεση έκθεσης ολοκλήρωσης έργου της ειδικής συμβούλου του Β.Ε.Π., κας ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗΣ – ΕΙΡΗΝΗΣ. Αρ. εγγρ: 1479/30-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 15.218,19 (14 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.70, ΠΟΣΟ: 203,70 + ΦΠΑ 24% (48,88), ΣΥΝΟΛΟ: 252,58 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 2. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 5867, ΠΟΣΟ: 496,63 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 3. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00045, ΠΟΣΟ: 132,27 + ΦΠΑ 24% (31,75), ΣΥΝΟΛΟ: 164,02 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0891).
 4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094026421, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ 1 ΑΡΙΘΜ.6, ΠΟΣΟ: 8.665,20 + ΦΠΑ 24% (342,29), ΣΥΝΟΛΟ: 9.007,49 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0831).
 5. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΕ «ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ». ΑΦΜ: 999298617, ΑΡ.ΤΙΜ.721, ΠΟΣΟ: 47,60 + ΦΠΑ 24% (11,42), ΣΥΝΟΛΟ: 59,02 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 6. ΔΙΑΒΑΤΗ Γ. ΔΩΡΟΘΕΑ. ΑΦΜ: 054967030, ΑΡ.ΤΙΜ.000288, ΣΥΝΟΛΟ: 195,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 7. ΕΛ. Ι. ΚΑΡΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 999751662, ΑΡ.ΤΙΜ. 0072, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 24% (36,00), ΣΥΝΟΛΟ: 186,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 8. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000038, ΠΟΣΟ: 193,92 + ΦΠΑ 24% (46,54), ΣΥΝΟΛΟ: 240,46 ΕΥΡΩ. (1299).
 9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.128, ΠΟΣΟ: 70,00 + ΦΠΑ 24% (16,80), ΣΥΝΟΛΟ: 86,80 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 10. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10366, ΠΟΣΟ: 60,48 + ΦΠΑ 24% (14,52), ΣΥΝΟΛΟ: 75,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0859).
 11. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.75733, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0879).
 12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ.ΤΙΜ.44, ΠΟΣΟ: 2.419,35 + ΦΠΑ 24% (580,65), ΣΥΝΟΛΟ: 3.000,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0813).
 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.14, ΠΟΣΟ: 200,00 + ΦΠΑ 24% (48,00), ΣΥΝΟΛΟ: 248,00 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 0879).
 14. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000742, ΠΟΣΟ: 598,52 + ΦΠΑ 24% (143,67), ΣΥΝΟΛΟ: 742,19 ΕΥΡΩ. (ΚΩΔ. 1299).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 15.218,19  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 14 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ

ΓΕΩΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter